Nazwa firmy

ALD SA

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej ALD SA CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)