Nazwa firmy

Amper SA

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Amper SA CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)