Nazwa firmy

APERAM

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej APERAM CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)