Nazwa firmy

Applus Services SA

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Applus Services SA CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)