Nazwa firmy

ASML Holding NV

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej ASML Holding NV CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

42.44 bn

Zysk za jedną akcję

3.12

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

31.35

Stopa dywidendy

1.22 %

Zwrot z kapitału

14.44 %

Beta

1.16