Nazwa firmy

ASR Nederland NV

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej ASR Nederland NV CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)