Nazwa firmy

Bavarian Nordic A/S

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Bavarian Nordic A/S CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)