Nazwa firmy

Danske Bank A/S

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Danske Bank A/S CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)