Nazwa firmy

Flow Traders

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Flow Traders CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)