Nazwa firmy

Genmab A/S

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Genmab A/S CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)