Nazwa firmy

Kone OYJ - class B

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Kone OYJ CFD - class B (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)