Nazwa firmy

Nordea Bank Abp

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Nordea Bank Abp CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)