Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do polskiego złotego na rynku międzybankowym.