Co to jest kabel na Forex?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Inwestorzy handlujący na rynku Forex często posługują się specyficznym żargonem. W tym artykule tłumaczymy czym jest "kabel" na Forex.

Spis treści

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Kabel - definicja 

Kabel jest to nazwa używana dla pary GBPUSD. Określenie zostało wprowadzone w czasach telegrafu w XIX wieku, kiedy transakcje pomiędzy brytyjskim funtem a dolarem amerykańskim były dokonywane poprzez transatlantycki kabel biegnący po dnie oceanu.

GBPUSD jest główną parą walutową, gdzie GBP - jest nazywany również szterlingiem, jest to jednocześnie najstarsza nazwa tej waluty.

Funt brytyjski jest najstarszą walutą na świecie, która jest ciągle w międzynarodowym obrocie, jest również jedną z najbardziej płynnych par walutowych na świecie. Od czasu kiedy para GBPUSD jest jedną z najczęściej handlowanych par walutowych, termin “kabel” jest często używany w firmach inwestycyjnych, trading roomach oraz przez dziennikarzy.

Kabel jest bardzo silnie skorelowany z najbardziej popularną parą na świecie EURUSD. To jest powód, dla którego wielu traderów zdecydowało się, aby nie tradować na tych dwóch rynkach jednocześnie. Istnieje duże ryzyko, że EURUSD i GBPUSD będą się poruszać w tym samym kierunku.

kabel na Forex - korelacjaNa powyższym przykładzie widać, że para GBPUSD (zielone i czerwone świece) i para EURUSD (niebieskie i białe świece) poruszały się w bardzo podobny sposób.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 781 000 inwestorów z całego świata