Co to jest pips?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)
Inwestorzy rynku Forex często mówią o "pipsach". W tym artykule wyjaśniamy czym jest pips i pokazujemy jak sprawdzić jego wartość.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
  • Pip to skrót od ang. ‘Percentage in points’ - czyli procent w punktach

  • Jeden pip (lub pips) jest najmniejszą możliwą zmianą cen, o którą może poruszyć się rynek.

  • Większość walut jest kwotowana do czwartego miejsca po przecinku

  • Wartość pipsa będzie zmieniać się w zależności od wybranego wolumenu

Pips jest najmniejszą możliwą wartością, o jaką może zmienić się cena instrumentu. Pipsy są również znane jako punkty lub ticki dla większości par walutowych pip jest czwartą liczbą po przecinku, ale w niektórych przypadkach jest to druga liczba.
Informacje odnośnie dokładnej wielkości pipsa na wybranym rynku możesz znaleźć na stronie - Specyfikacja instrumentów sprawdzając kolumnę “wielkość 1 pipsa”.

specyfikacja instrumentówJak widać powyżej, 1 pips na parze AUDCAD stanowi czwarte miejsce po przecinku, kiedy pips na AUDJPY to drugie miejsce po przecinku. XTB dostarcza inwestorom dokładniejsze kwotowania dodając kolejne miejsce po przecinku. Ta dokładność w kwotowaniu, nie zmienia faktu, że obecna wartość 1 pipsa pozostaje taka sama.

Jako przykład podajmy EURUSD - kwotowanie po cenie bid wynosi 1.09952. Pips jest tutaj czwartą liczbą po przecinku i wynosi 5. Jeżeli cena ask wynosi 1.09964, to aby obliczyć spread musisz od ceny bid odjąć cenę ask i otrzymujesz wartość 1,2 pipsa.

Wartość pipsa - przykład

Zrozumienie wartości pipsa jest kluczowe dla każdego tradera. Musisz wiedzieć, jaka jest wartość Twojej pozycji i wiedzieć, ile możesz zarobić i stracić, jeżeli rynek poruszy się o określoną wartość po tym, jak transakcja zostaje otwarta. Wartość pipsa zależy od wybranego rynku oraz od wolumenu, który wybierzesz.

Wybierając platformę MT4, jesteś zmuszony, aby wyliczyć wartość pipsa manualnie. Jednakże, w platformie xStation wbudowany kalkulator pozwala obliczyć tą wartość w zależności od rynku i wolumenu, który wybierzesz. Na przykładzie poniżej, dla jednego lota na EURUSD wartość pipsa wynosi 38,23 PLN.

co to jest spread - okno zlecenia

Oznacza to, że jeżeli rynek poruszy się w Twoim kierunku o 10 pipsów, zaczniesz generować zysk 382,30 PLN (38,23 x 10). Z drugiej strony, jeżeli rynek poruszy się 7 pipsów przeciwko Tobie, poniesiesz stratę 267,61. To bardzo ważne, aby wiedzieć, jaka jest wartość pipsa jeszcze przed zawarciem transakcji na rynku, aby w pełni ocenić ryzyko i potencjalny zysk.

Dowiedz się więcej na temat wartości pipsa tutaj.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.