Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania euro do funta szterlinga na rynku międzybankowym.