Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania funta szterlinga do polskiego złotego na rynku międzybankowym.