Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na kukurydzę notowanego na rynku zorganizowanym.