Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument CFD oparty o ceny kontraktu futures na kukurydzę No. 2 notowanego na giełdzie CBOT.