Gaz ziemny - jak inwestować w gaz ziemny (NATGAS)?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 19 minut(y)

Zapotrzebowanie na energię wciąż rośnie, dlatego inwestorzy coraz częściej zwracają swoją uwagę na gaz ziemny. Sprawdź dlaczego inwestowanie w gaz ziemny staje się coraz bardziej popularne!

Gaz ziemny, ze względu na swoje właściwości energetyczne i niewątpliwą przewagę ekologiczną nad innymi paliwami kopalnymi, jest uważany za pośrednie źródło energii pomiędzy "brudnymi paliwami", które pozostawiają ślad węglowy, a zaawansowaną przyszłością energetyczną Ziemi. Transformacja energetyczna może bowiem trwać dekady lub nawet dłużej w zależności od kraju. 

Tymczasem zapotrzebowanie na energię stale rośnie, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Wpływa to nie tylko na popyt, ale również na podaż gazu ziemnego, a przez to - również jego cenę.

Rok 2022 był okresem wzmożonej aktywności byków na rynku gazu ziemnego ze względu na zmiany w europejskim łańcuchu dostaw surowców energetycznych jakie zaszły w wyniku ataku Rosji na Ukrainę. Ostatecznie, zima nie była aż taka zła, a kryzys energetyczny nie zmaterializował się. Kraje Europy przetrwały zimowe miesiące, a zapasy gazu okazały się wystarczające. Nadchodzą jednak kolejne zimy, a rynek gazu ziemnego nadal ma charakter cykliczny. Można oczekiwać, że po ogromnych spadkach w 2023 r., rynek gazu będzie cechował się jeszcze większą dynamiką niż do tej pory, co może stanowić interesujący sygnał dla traderów. Kryzys energetyczny pokazał, jaki potencjał tkwi w handlu surowcami i ujawnił "prawdziwą cenę" kilku niemodnych i być może trochę zapomnianych, lecz kluczowych z punktu widzenia gospodarki surowców energetycznych, takich jak gaz ziemny.

gaz ziemny zapotrzebowanie wykresNależy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Polityka energetyczna każdego kraju różni się w zależności od poziomu rozwoju danej gospodarki oraz dostępności zasobów naturalnych. Możemy jednak uznać, że ludzkość jest w trakcie transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, która jest wspierana przez potężne instytucje. 

Ten artykuł poświęcony jest podstawowym informacjom na temat handlu gazem ziemnym, a jego lektura pozwoli ci uporządkować wiedzę o inwestowaniu w gaz ziemny oraz spółki z tego perspektywicznego sektora. 

Korzyści i zastosowanie gazu ziemnego

Gaz ziemny jest wykorzystywany do produkcji paliw zarówno na skalę przemysłową jak i prywatną. Jest on również niezbędnym składnikiem w produkcji detergentów, włókien syntetycznych, farb, tworzyw sztucznych czy kauczuku syntetycznego.

 

Gaz ziemny jest również wygodnym paliwem dla stacjonarnych urządzeń energetycznych, takich jak kotły, turbiny, suszarki, przemysłowe piece grzewcze i kuchenki domowe. Nie ma substytutu dla gazu ziemnego w produkcji żarówek czy turbin gazowych.

Głównym zastosowaniem gazu ziemnego jest oczywiście ogrzewanie gospodarstw domowych. Między innymi wygodna automatyzacja i regulacja procesu spalania sprawia, że coraz więcej gospodarstw domowych korzysta z instalacji gazowych. W wielu gospodarstwach domowych gaz ziemny jest również niezbędny do podgrzewania wody czy przygotowywania posiłków.

Gaz ziemny jest również wykorzystywany na masową skalę w hodowli zwierząt, suszeniu zbóż, nasion oraz produkcji pasz czy karmy dla zwierząt. W przemyśle wykorzystywany jest również do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i biurowych, do ogrzewania hal ale jest równie często jest niezbędnym składnikiem procesów technologicznych.

zużycie gazu ziemnego według sektora przemysłu infografikaNależy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Ze względu na stosunkowo niską cenę w porównaniu do ropy naftowej, gaz ziemny jest masowo stosowany jako paliwo zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych. Jednolita temperatura spalania, wartość opałowa, automatyzacja procesów spalania, łatwość regulacji oraz brak problemu z utylizacją odpadów to potężne zalety wszystkich systemów opalanych gazem.

Wszystkie powyższe aspekty są ważne dla osób inwestujących w gaz, ponieważ zrozumienie jak działa dana branża jest często kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym inwestora. 

Jak kupić gaz ziemny?

Istnieje kilka sposobów by czerpać korzyści ze zmiany ceny gazu ziemnego. W gaz ziemny można inwestować, lub nim handlować. Istnieje kilka różnic pomiędzy tymi metodami, ale można oczywiście korzystać z obu jednocześnie. 

Inwestowanie w gaz ziemny

punktator wykresInwestowanie w gaz ziemny jest możliwe poprzez zakup ETF-ów lub akcji spółek z sektora gazowego, a także za pośrednictwem innych instrumentów finansowych. Akcje spółek gazowych takich jak Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US) lub Royal Dutch Shell (RDSA.UK) są dobrym wyborem dla osób poszukujących regularnych dywidend. Akcje takich spółek jak Cheniere (LNG.US) lub EQT (EQT.US) również mogą być dobrymi okazjami inwestycyjnymi.

Trading gazem ziemnym (NATGAS)

punktator ręceTrading gazem ziemnym to nic innego jak spekulacyjny handel tym aktywem, w trakcie którego ważny jest przede wszystkim ruch ceny surowca. CFD (Contract For Difference) na gaz ziemny jest instrumentem finansowym, którym handluje aby zarobić na różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji na gazie ziemnym, bez jego fizycznej dostawy do inwestora. Bez wątpienia jest to dobry wybór dla osób, które cenią sobie dynamiczny handel oraz inwestycje wysokiego ryzyka.  

Handel gazem ziemnym możliwy jest poprzez otwarcie pozycji na NATGAS CFD, wykorzystując przy tym dźwignię finansową. Dzięki dźwigni, handel na NATGAS wymaga tylko ułamka wartości całej pozycji. Dla przykładu: wykorzystanie dźwigni 1:10 umożliwia otworzenie pozycji na kontrakcie CFD o wartości 10 000 USD, przy wykorzystaniu jedynie 1000 USD depozytu zabezpieczającego. Co więcej, dzięki wykorzystaniu CFD i tak zwanych krótkich pozycji, traderzy są w stanie zarabiać pieniądze nawet wtedy, kiedy cena NATGAS spada. Ten rodzaj spekulacji jest szczególnie niebezpieczny i zmienny ze względu na charakter rynku gazu ziemnego. Handel CFD na NATGAS daje traderom możliwość maksymalizacji zysków, nawet jeśli zmiana wyceny gazu ziemnego na rynku jest relatywnie niewielka. Należy jednak pamiętać, że stosowanie dźwigni finansowej sprawia, że ewentualne straty również zostaną zwielokrotnione. 

Nasze CFD na NATGAS oparte są na kontraktach Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub notowań gazu ziemnego.

Handel gazem online

punktator wwwNie ma sposobu, aby w prosty sposób zakupić gaz ziemny z fizyczną dostawą. Handel fizycznym gazem ziemnym jest skomplikowany i nie jest podobny do handlu metalami szlachetnymi, takimi jak złoto czy srebro. Dodatkowym i całkiem sporym wyzwaniem dla inwestorów jest również przechowywanie zakupionego gazu ziemnego.

Dlatego też, aby zarabiać na ruchach ceny błękitnego paliwa, najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla inwestorów indywidualnych i instytucji jest handel gazem online.

Handel online jest również najłatwiejszy, oferuje najbardziej korzystne warunki opłat i prowizji, a także pozwala na dostosowanie osobistej strategii inwestycyjnej poprzez wybór kontraktów CFD na gaz ziemny, akcji spółek gazowych czy ETF-ów.

Handel gazem ziemnym online pozwala uzyskać ekspozycję na niezwykle zmienny i popularny, a przez to również perspektywiczny rynek bez wychodzenia z domu.

Jak inwestować w gaz ziemny za pomocą CFD?

inwestowanie w gaz ziemny

Kontrakty CFD na NATGAS dają inwestorom możliwość otwierania zarówno krótkich i długich pozycji. Oznacza to, że spekulując na cenie gazu ziemnego za pomocą kontraktu CFD, inwestor ma możliwość czerpania zysków zarówno ze wzrostu ceny NATGAS (pozycja długa) jak i jej spadku (pozycja krótka). 

Handlując kontraktami CFD na NATGAS, inwestor może wykorzystać zmienność tego rynku otwierając pozycje podczas bardzo dynamicznych ruchów cen gazu. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywanie dźwigni finansowej w inwestowaniu wiąże się z ryzykiem i może doprowadzić zarówno do wysokich zysków jak i znaczących strat. 

Jedynym kosztem handlu CFD w XTB jest spread (różnica między ceną kupna ASK a ceną sprzedaży BID) oraz punkty swapowe. Spread jest bardzo mały i w zależności od wielkości pozycji sięga zazwyczaj kilku centów, punkty swapowe z kolei to koszty, które broker ponosi w związku z finansowaniem pozycji lewarowanych; w przypadku NATGAS, swapy są naliczane codziennie do wyniku z otwartej pozycji.

Akcje spółek gazowych oraz ETF-y

Akcje spółek gazowych

Istnieje wiele sposobów na dywersyfikację ryzyka portfela aktywów sektora gazowego. Jednym z nich jest zakup akcji dużych, europejskich lub amerykańskich spółek działających na rynku gazu ziemnego. W długim terminie akcje spółek gazowych są generalnie mniej zmienne niż ceny spot gazu ziemnego. Oczywiście, akcje mniejszych spółek gazowych będą odpowiednio bardziej zmienne, a przez to również bardziej ryzykowne. Jednocześnie, mają one większy potencjał do wzrostu ze względu na relatywnie niższą kapitalizację rynkową i dobre perspektywy dla całego rynku. Oczywiście, pod warunkiem, że są one dobrze zarządzane i zyskowne. Zalecamy wszystkim inwestorom zainteresowanym inwestycjami w sektor gazu ziemnego przeprowadzenie pogłębionej analizy każdej spółki.

W gaz ziemny można zainwestować poprzez zakup akcji spółek gazowych takich jak Exxon Mobil Corporation (XOM.US), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) czy wiele, wiele innych.

Cheniere logo header

Cheniere (LNG.US) to największa amerykańska firma eksportująca LNG, będąca jednocześnie największym dostawcą LNG do Europy oraz drugim największym operatorem LNG na świecie. Akcje spółki były jednym z największych beneficjentów wzrostu cen gazu ziemnego w 2022 r. Ze względu na toczący się na Ukrainie konflikt, nałożone na Rosję sankcje oraz zniszczenie gazociągu Nord Stream popyt na gaz w Europie był w tamtym okresie zauważalnie wyższy. Firma rozwija się i podejmuje działania w celu znalezienia “bardziej ekologicznych” rozwiązań we własnej działalności. Pomimo spadków cen gazu ziemnego w 2023 r. (niemal 90% spadków przypadło dla cen Henry Hub), akcje Cheniere znajdowały się w maju jedynie 10% poniżej swojego historycznego poziomu maksimum. Może to być sygnał, że spółka jest stosunkowo odporna na negatywne czynniki. Jeśli cena gazu i popyt ponownie wzrosną, cena akcji Cheniere prawdopodobnie również może wzrosnąć. Należy jednak zauważyć, że spółka działa ze stosunkowo wysokim poziomem zadłużenia, co może stanowić ryzyko dla jej działalności. 

W 2022 r. spółka zainicjowała program skupu akcji własnych o wartości 1,4 mld USD i zakończyła miniony rok z wynikiem 1,4 mld USD zysku netto. Łączna liczba transportów gazu przeprowadzonych przez firmę w 2022 r. wyniosła 2650 - z czego aż 638 ładunków wyeksportowano do Europy. W omawianym okresie Cheniere dostarczyło do Europy o 74% więcej LNG niż rok wcześniej. Ponad 10% gazu ziemnego sprowadzonego na Stary Kontynent w 2022 r. zostało wyprodukowane w zakładach firmy w Sabine Ass i Corpus Christi (około 72% wolumenów wyprodukowanych przez Cheniere).  

exxonmobil logo headerExxon Mobil Corporation (XOM.US) jest międzynarodową korporacją naftowo-gazową z siedzibą w Irving w Teksasie. Jest największym, bezpośrednim potomkiem fortuny Johna D. Rockefellera oraz Standard Oil. 

Będąca obecnie jedną z największych firm na świecie, ExxonMobil w latach 1996 - 2017 znajdowała się w ścisłej czołówce największych pod względem kapitalizacji giełdowej spółek na świecie. W 2016 roku firma zajęła trzecie miejsce na liście Forbes Global 2000. ExxonMobil był również dziesiątą najbardziej dochodową firmą w rankingu Fortune 500 opublikowanym w 2017 roku. Z kolei w 2018 roku, spółka zajęła drugie miejsce na liście Fortune 500 największych amerykańskich korporacji pod względem całkowitego przychodu. Ponad połowa akcji firmy znajduje się w rękach instytucji. Wśród akcjonariuszy znajdują się tacy giganci jak The Vanguard Group oraz BlackRock.

ExxonMobil jest jedną z największych firm energetycznych na świecie i ma wpływ na amerykańską politykę zagraniczną oraz jej oddziaływanie na przyszłość kraju.

Shell logo headerRoyal Dutch Shell (RDSA.UK) to angielsko-holenderska firma o zasięgu międzynarodowym, działająca w branży naftowej i gazowej i posiadająca siedzibę w Hadze w Holandii. Jednocześnie, w 2020 roku pod względem przychodów była to piąta największa firma na świecie. Shell jest największą firmą z siedzibą w Europie oraz największą na świecie firmą nie posiadającą swojej siedziby w Chinach lub Stanach Zjednoczonych. W 2020 roku, Shell znalazł się na 21 miejscu wśród największych spółek publicznych na świecie w rankingu Forbes Global 2000. W 2013 roku Shell zajął pierwsze miejsce na liście największych firm świata Fortune Global 500. Jednocześnie, przychody firmy w tym samym roku stanowiły równowartość 84% PKB Holandii.

Od tamtego czasu Shell odnotował gwałtowny spadek na ostatnią pozycję w rankingu największych firm Global 500, ale wciąż pozostaje największą, niepaństwową korporacją sektora energetycznego na świecie. 

Podobnie jak Gazprom i Rosneft, Shell prowadzi działalność we wszystkich obszarach przemysłu gazowego, w tym w zakresie poszukiwania i wydobycia, rafinacji, transportu, dystrybucji i marketingu, petrochemii oraz wytwarzania energii. Shell jest również aktywny w dziedzinie energii odnawialnej, w tym biopaliw i wodoru.

Shell działa w ponad 70 krajach i posiada około 44 000 stacji benzynowych na całym świecie. Na dzień 31 grudnia 2019 r. firma posiadała spółki zależne w USA i pozostawała dużym udziałowcem w innych firmach energetycznych - również tych z krajów rozwijających się.

Warte uwagi inwestorów są również inne duże spółki sektora gazu ziemnego, takie jak Chevron (CVX.US), Hess Corporation (HES.US), Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), NiSource (NI.US), Oneok Corp (OKE.US), Pembina Pipeline (PBA.US), UGI Corporation (UGI.US), BP (BP.UK), Total Energies (TTE. FR), Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), Rubis (RUI.FR), Avance Gas Holding (AGAS.NO), Naturgy Energy Group SA (GAS.ES), Enagas (ENG.ES), Italgas (IG.IT), PGNiG (PGN.PL) czy Grupa Lotos (LTS.PL).

ETF-y

Inwestycja w gaz ziemny poprzez zakup instrumentów typu ETF oferuje wyższą dywersyfikację niż pozycja w pojedynczej spółce gazowej. Inwestowanie w ETF-y sektora gazowego daje również szerszą ekspozycję na rynek.

Ten rodzaj handlu gazem ziemnym jest bardziej zrównoważoną inwestycją i daje również możliwość otrzymywania dywidend za sprawą dystrybucyjnych ETF-ów takich jak iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE). Można również wybrać ETF, który reinwestuje otrzymane dywidendy, taki jak na przykład akumulacyjny ETF iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Instrumenty te śledzą ceny akcji wielu spółek sektora gazowego. Możesz również wybrać ETF, który śledzi ruchy cen samego gazu ziemnego, jak na przykład WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK).

WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK) to fundusz inwestycyjny, który umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek gazu ziemnego poprzez śledzenie ceny Bloomberg Natural Gas Subindex.

iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) to fundusz dający bezpośrednią ekspozycję na szeroki wachlarz globalnych spółek zajmujących się poszukiwaniem oraz przetwórstwem gazu i ropy. Fundusz IOGP.UK posiada udziały w wielu spółkach z branży gazowej takich jak EOG Resources, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Devon Energy Corp czy Hess Corp.

ropa naftowa vs gaz ziemny wykresNależy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Z kolei iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) to dobrze znany fundusz, którego celem jest śledzenie wyników indeksu STOXX Europe 600 Oil & Gas. SXEPXE.DE jest dystrybucyjnym funduszem ETF, co oznacza, że fundusz ten wypłaca udziałowcom zyski z otrzymanych dywidend. Jest to szczególnie dobra informacja dla inwestorów poszukujących długoterminowej ekspozycji na rynek gazu. Fundusz posiada udziały m.in. w Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) czy BP (BP.UK) co sprawia, że jego wycena nie jest tak zmienna.

Inwestycje w gaz ziemny poprzez ETF-y tworzą zdywersyfikowane portfele surowcowe charakteryzujące się niższym poziomem ryzyka, ale również niższym potencjale wzrostu.

Najlepszy moment na rozpoczęcie inwestowania w gaz ziemny

Wielu inwestorów zastanawia się, kiedy jest najlepszy moment by zacząć handlować gazem ziemnym i czy nie jest już za późno na otwieranie pozycji na tym rynku? Wzrost cen gazu stał się problemem globalnym i szczególnie mocno dotknął kraje europejskie, które wciąż są uzależnione od dostaw z zewnątrz. Agresja Rosji na Ukrainę przerwała zależność Europy od rosyjskiego gazu. Toczący się konflikt oraz związane z nim sankcje nałożone na Rosję miały ogromny wpływ na ceny błękitnego paliwa, a Europa przez pewien czas pozostawała bez znaczącej alternatywy.  

Europa szybko zaczęła jednak importować duże ilości LNG z USA. Stworzyło to niezwykle korzystne warunki dla amerykańskich firm takich jak np. Cheniere, które mogły zażądać wyższych marż. Ceny gazu ziemnego wzrosły zarówno w holenderskim hubie TTF jak i amerykańskim Henry Hub. Wyższe ceny gazu przyczyniły się z kolei do wzrostu poziomu inflacji oraz wzbudziły obawy o światową gospodarkę. Jednak dzięki ciepłej zimie, kryzys energetyczny w Europie nie eskalował, a ceny gazu ostatecznie mocno spadły. Sytuacja ta pokazała, jak wrażliwe na drastyczne zmiany w poziomie popytu i podaży są ceny gazu ziemnego.

Gaz ziemny jest wykorzystywany w energetyce i ciepłownictwie, w przemyśle ciężkim i lekkim oraz w transporcie. Oznacza to, że dopóki przemysł będzie miał zapotrzebowanie na energię, a gospodarstwa domowe z całego świata będą używać gazu do gotowania i ogrzewania, inwestorzy mogą spodziewać się, że popyt na ten surowiec będzie utrzymywał się na wysokim poziomie.

Przyczyną rosnącego popytu na gaz jest również zielona polityka dekarbonizacji i odchodzenia od paliw kopalnych. Gaz ziemny pozwala na ograniczenie emisji CO2 oraz tlenków azotu i siarki. Fakt ten oraz konkurencyjne ceny spowodowały, że gaz został uznany w Unii Europejskiej za paliwo przejściowe na drodze do neutralności klimatycznej.

Niewykluczone, że cena gazu - także tego wydobywanego przez norweskie czy brytyjskie firmy - wzrośnie m.in. ze względu na wyższe koszty wydobycia i geopolitykę. W takim przypadku najprawdopodobniej wzrośnie również import gazu z USA ze względu na fakt, że gaz Henry Hub pozostaje stosunkowo tani. To przełoży się na branżę LNG - największe amerykańskie spółki w tym konkretnym segmencie to Cheniere (LNG.US), EQT (EQT.US) i Kinder Morgan (KMI.US). Zapotrzebowanie na dostawy skroplonego gazu ziemnego może również wzrosnąć ze względu na perspektywy wysokiego popytu przy ograniczonych zasobach gazu i niskim poziomie jego zapasów.

Zimą wzrasta również zapotrzebowanie na gaz w gospodarstwach domowych ze względu na ogrzewanie, co często przekłada się na wyższe ceny na rynku gazu, a przez to wyższą zyskowność spółek branży wydobycia i przetwórstwa tego surowca.

Gaz jest wciąż relatywnie tani i mniej szkodliwy dla środowiska niż węgiel. Dopóki gospodarka nie znajdzie efektywnej technologii magazynowania energii ze źródeł odnawialnych lub nie zbuduje na masową skalę reaktorów jądrowych, można oczekiwać, że zapotrzebowanie na gaz będzie rosło. Elektrownie gazowe są stosunkowo łatwe w eksploatacji, można je włączać i wyłączać w dowolnym momencie.

Gaz ziemny jest surowcem pośrednim między nieekologicznymi paliwami kopalnymi, a nowoczesną energetyką rozwiniętych gospodarek opartą na uranie czy wodorze. Transformacja energetyczna może jednak potrwać dziesięciolecia. Wydaje się, że inwestycje w gaz ziemny mają bardzo silne fundamentalne przesłanki.

Kwestie, na które warto zwrócić uwagę w trakcie inwestowania na rynku gazu ziemnego:

  • Wahania poziomów popytu i podaży gazu
  • Koszty produkcji
  • Prognozy pogody w USA i różnego rodzaju anomalie pogodowe
  • Raporty dotyczące zapasów gazu (np. cotygodniowy raport EIA)
  • Cykliczność (wpływ niskich oraz wysokich temperatur na popyt na gaz ziemny)
  • Kwestie geopolityczne i stan infrastruktury gazowej

Godziny handlu gazem ziemnym

Co z godzinami handlu gazem ziemnym? Ta informacja jest szczególnie ważna dla day traderów. Handel gazem ziemnym w systemie spot jest dostępny przez 5 dni w tygodniu od 0:00 CET w poniedziałek do 22:00 CET w piątek. W weekendy, handel gazem ziemnym na naszej platformie nie jest dostępny. Gdy rynek jest zamknięty, cena spot gazu ziemnego pozostaje bez zmian. W pozostałych okresach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

godziny handlu natgas xstation

Platforma xStation 5 dostarcza pełnych informacji o wybranym instrumencie. źródło: xStation 5

Oczywiście najlepszym momentem na handel gazem ziemnym są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa. Kiedy na rynku wielu inwestorów generuje duże obroty, zwiększa się również zmienność. Taka sytuacja jest dużą szansą nie tylko dla inwestorów, ale również dla daytraderów, którzy wykorzystują dźwignię finansową, w celu osiągnięcia dużych zysków nawet na krótkich pozycjach. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie jest ryzykowne, a dźwignia finansowa może nie tylko powiększyć ewentualne zyski, ale i pogłębić możliwe straty. Przed rozpoczęciem inwestowania za pomocą kontraktów CFD warto dokładnie zapoznać się z tym instrumentem. 

Na wysoką zmienność może mieć wpływ publikacja ważnych informacji politycznych lub firmowych, ale także nakładające się godziny handlu w różnych miejscach. Gaz ziemny jest jednym z najbardziej zmiennych surowców, a jego cena pozostaje wrażliwa na kwestie polityczne, np. informacje z Rosji dotyczące kwestii gazociągu Nord Stream 2. Rosyjskie zarządzanie strategiczne również ma ogromny wpływ na rynek gazu ziemnego i zarówno day traderzy, jak i inwestorzy gazowi nie powinni temu zaprzeczać.

Dla rynku gazu ziemnego bardzo ważne są również prognozy pogody. Informacje o ostrych zimach mogą być iskrą rozpalającą ceny gazu.

Nie musisz jednak bacznie obserwować chwilową zmienność na rynku. Na naszej platformie masz możliwość zakupu ETF-ów na gaz ziemny, takich jak Natural Gas (NGAS.UK) lub akcji dużych i rozpoznawalnych spółek, takich jak BP (BP.UK) lub TotalEnergies SE (TTE.FR). W tych przypadkach, jako inwestor nie musisz patrzeć na krótkoterminowe wahania cen gazu ziemnego, lecz po prostu być długoterminowym inwestorem na tym rynku.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

FAQ

Gaz ziemny (znanym również jako NATGAS), jest wydobywany na całym świecie paliwem kopalnym wykorzystywanym w produkcji energii i wielu dóbr i towarów. Gaz ziemny powstawał przez miliony lat głęboko pod ziemią w wyniku oddziaływania na martwą florę i faunę gigantycznego ciśnienia i temperatury.

Gaz ziemny służy jako surowiec w produkcji różnych paliw, detergentów, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych i innych artykułów codziennego użytku. Jest to ważne i łatwe w użyciu źródło energii zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwie domowym. Największą zaletą gazu ziemnego jest jego stosunkowo niska cena w porównaniu z innymi źródłami energii. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, gaz ziemny stanowi atrakcyjną okazję dla inwestorów.

Inwestować w NATGAS można poprzez zakup ETF-ów lub akcji spółek działających w sektorze gazowym, takich jak Cheniere czy Exxon Mobil. Inwestowanie w gaz ziemny jest również możliwe dzięki lewarowanym instrumentom finansowym, takim jak kontrakty CFD na NATGAS, które wymagają od inwestora jedynie określonej części całej kwoty inwestycji. Niektórzy inwestorzy decydują się na połączenie obu tych metod i np. zakup akcji spółek gazowych oraz aktywną spekulację ceną NATGAS za pomocą kontraktów CFD. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z inwestowaniem. Szczególnie instrumenty CFD, takie jak CFD na NATGAS, są bardzo ryzykowne. Dlatego należy dokładnie zapoznać się z mechanizmem działania CFD przed rozpoczęciem inwestowania za ich pomocą.

Inwestorzy indywidualni chcący inwestować lub spekulować na NATGAS wybierają do tego najczęściej kontrakty CFD, akcje spółek gazowych lub gazowe ETF-y. Kontrakty CFD na NATGAS oferują atrakcyjne warunki handlu oraz pozwalają na inwestowanie zarówno we wzrosty (pozycje długie) jak i spadki (pozycje krótkie) cen gazu ziemnego. Niemniej jednak należy pamiętać o ryzyku związanym z wykorzystaniem kontraktów CFD, które charakteryzują się dźwignią finansową. Mechanizm ten pozwala w łatwy sposób zwielokrotnić potencjalne zyski, ale może też doprowadzić do głębokich strat w przypadku błędnej analizy lub braku odpowiedniej wiedzy na temat CFD.

Handel gazem ziemnym w systemie spot jest dostępny przez 5 dni w tygodniu od 0:00 CET w poniedziałek do 22:00 CET w piątek. W weekendy, handel gazem ziemnym na naszej platformie nie jest dostępny. Gdy rynek jest zamknięty, cena spot gazu ziemnego pozostaje bez zmian. W pozostałych okresach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Autor

Eryk Szmyd

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język