Srebro - jak kupić srebro online?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 13 minut(y)

Srebro staje się coraz popularniejsze - również wśród inwestorów. Jak inwestować w srebro? Jak kupić srebro online? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i na inne pytania dotyczące inwestowania w srebro.

Inwestowanie w srebro i wszystkie pozostałe metale szlachetne jest postrzegane przez inwestorów z całego świata jako bezpieczne i jest obecnie bardzo popularne. Srebro jest aktywem pożądanym przez daytraderów, spekulantów i inwestorów oraz jednym z najbardziej popularnych metali szlachetnych na świecie. Nie każdy jednak wie, że ponad połowa popytu na srebro generowana jest przez przemysł, a metal ten posiada wiele praktycznych zastosowań. W tym artykule przedstawiamy zbiór podstawowych informacji o tym jak inwestować w srebro. 

Historia handlu srebrem

srebrne monetyHistoria handlu srebrem jest bardzo długa i sięga prawie 4500 lat wstecz. Starożytni Egipcjanie cenili srebro nawet bardziej niż złoto, ponieważ srebro było bardzo rzadkie w Afryce Północnej. Starożytni Fenicjanie, często nazywani najznakomitszymi kupcami starożytnego świata, sprowadzali srebro z Kadyksu i Tartessos, a następnie handlowali nim w rejonie Morza Śródziemnego zbijając przy tym fortunę.

W V wieku p.n.e. duże złoża srebra zostały odnalezione w pobliżu Aten, a miasto dzięki temu odkryciu rozkwitło. Starożytni Lidyjczycy byli pierwszymi, którzy wytapiali monety z elektrum będącego naturalnym stopem srebra i złota. W VIII wieku n.e. Anglosasi bili srebrne monety zwane "szterlingami" (240 monet za funt srebra). Dlatego też waluta Wielkiej Brytanii nosi nazwę "funt szterling". 

Po wyprawie Krzysztofa Kolumba do Nowego Świata w 1492 roku, potężne złoża srebra odkryto w Meksyku, Boliwii i Peru. Dzięki temu, Hiszpania stała się światowym hegemonem na następne 300 lat, a handel srebrem sprawił, że hiszpańska gospodarka rozkwitła. Handel srebrem wpłynął również na nazwę dolara amerykańskiego - światowej waluty rezerwowej. Niegdyś, najpopularniejszą walutą w Europie były srebrne talary. Holendrzy nazywali je daalder, które przywieźli ze sobą do Ameryki po założeniu na wyspie Manhattan miasta Nowy Amsterdam. Z czasem, holenderski daalder stał się dolarem, a Nowy Amsterdam to obecnie Nowy Jork, którego historia związana jest również z handlem srebrnym kruszcem. 

Po odkryciu złoża Comstock Lode w 1859 roku, Stany Zjednoczone stały się największym producentem srebra na świecie, a sam handel srebrem został uregulowany. W 1967 roku Stany Zjednoczone zaprzestały bicia nowych srebrnych monet i zakończyły program skupu posrebrzanych papierów wartościowych.

Przez tysiące lat srebro było bardzo ważną częścią historii świata i walut. Handel srebrem miał ogromny wkład w finansową ewolucję wielu rozwiniętych państw. W nadchodzących latach możemy być świadkami kontynuacji wspaniałej historii srebra i handlu tym wyjątkowym metalem.

Zalety srebra i sposoby jego wykorzystania

Ceny srebra kreowane są przez wahania popytu i podaży na ten metal. Srebro posiada bardzo wiele zastosowań w ochronie zdrowia, elektronice, energetyce, jubilerstwie, motoryzacji i w ogólno pojętym przemyśle. W związku z tym, zmieniająca się sytuacja w poszczególnych branżach będzie wpływać na wzrost lub spadek popytu na ten metal, a w efekcie - również na jego cenę. 

Popyt przemysłowy na srebroWiększość popytu na srebro generowana jest przez przemysł.

Srebro posiada największą liczbę zastosowań wśród wszystkich surowców. Potrzebne jest ono do produkcji m.in. komputerów, laptopów, telefonów czy luster (ze względu na swoją kowalność), a także filtrów do wody czy sprzętu medycznego (srebro jest antybakteryjne). Srebro ma kilka tysięcy zastosowań i obecnie, w wielu przypadkach nie istnieje dla niego alternatywa, co powoduje, że inwestowanie w srebro może być naprawdę opłacalne. Istotny jest również brak elastyczności cenowej, gdyż do produkcji laptopa czy telefonu potrzebna jest określona ilość srebra. Nawet jeśli w przyszłości cena srebra wzrośnie kilkukrotnie, to producenci nadal będą potrzebować tej samej ilości metalu do wyprodukowania laptopa czy telefonu, więc popyt utrzyma się na podobnym lub wyższym poziomie. Zapasy srebra mogą potencjalnie spowodować, że producenci elektroniki zaczną konkurować o jego zasoby, podnosząc tym samym cenę. 

Popyt na srebro na rynku elektronikiWykorzystanie srebra na rynku elektroniki rośnie z roku na rok.

Srebro i złoto to metale, których zasoby kurczą się najszybciej. Według United States Geological Survey, przy obecnym tempie wydobycia, znane zasoby srebra mogą się wyczerpać już za 25 lat. Większość srebra jest już zużyta bez możliwości jego odzyskania. Dlatego też handel srebrem może być w przyszłości coraz bardziej popularny przyciągając zarówno inwestorów, jak i spekulantów.

Jak kupić srebro? 

Możliwe jest zarówno inwestowanie w srebro, jak i spekulowanie srebrem. Istnieje jednak kilka różnic pomiędzy tymi dwiema metodami. 

Inwestowanie w srebro

Inwestowanie w srebro odbywa się poprzez faktyczny zakup ETF-ów, akcji srebrnych spółek (np. spółek wydobywających srebro), poprzez zakup fizycznego kruszcu lub aktywów, które dają Ci prawo własności do instrumentu bazowego jakim jest srebro. 

Sztabki srebra

Handel srebrem

Handel srebrem ma charakter spekulacyjny i ważne są w nim wyłącznie ruchy ceny. Handlować srebrem można m.in. poprzez zawieranie transakcji na kontraktach CFD (Contract For Differences) na srebro wykorzystując przy tym potencjał dźwigni finansowej. Zysk lub strata z kontraktu CFD zależy od różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia transakcji bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego (w tym przypadku srebra). 

Wirtualnie czy fizycznie?

Tradycyjnym sposobem zakupu i inwestowania w srebro był zakup fizycznych sztabek lub monet. Z biegiem lat koszty magazynowania i ubezpieczenia spowodowały, że metoda ta przestała być tak opłacalna. 

Problemem tego typu inwestycji w srebro są również wysokie prowizje transakcyjne oraz szeroki spread (różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży). Ponadto, fizyczna dostawa monet i sztabek może być czasochłonna, a ich przechowywanie stwarza ryzyko kradzieży i zajmuje dużo miejsca w przypadku większej inwestycji. Istnieje również ryzyko zakupu podrobionych monet i wyrobów ze srebra.

Inwestycja w srebrne monety nie jest więc zbyt komfortowa. Kiedy chcesz sprzedać swoje srebro, musisz najpierw znaleźć dilera, który je od ciebie odkupi. Czasem może to być problematyczne, a druga strona transakcji może się rozmyślić.

Z tych powodów handel srebrem online i nowoczesny rodzaj inwestowania w srebro staje się coraz bardziej popularny. Istnieje cała gama instrumentów, które dają ekspozycję na cenę fizycznego srebra takie jak ETF-y, akcje pojedynczych spółek wydobywczych lub ich cały portfel, a także certyfikaty zabezpieczone fizycznym srebrem czy kontrakty na różnicę kursową - tzw. CFD na srebro. Inwestor wybierając którąś z tych opcji nie musi przechowywać w domu, lub płacić za magazynowanie zakupionego srebra.

Handel srebrem online jest również tańszy, spread i koszty transakcyjne są znacznie niższe niż w przypadku handlu fizycznym srebrem. Ze względu na płynność rynku, możesz zamknąć swoją pozycję jednym kliknięciem myszki w dowolnym momencie - pod warunkiem, że rynek srebra jest otwarty.

Dlatego właśnie handel srebrem online ma tak wiele zalet i jest obecnie najbardziej popularnym rodzajem inwestycji w srebro.

Inwestowanie w srebro za pomocą CFD

Ten rodzaj handlu skierowany jest do świadomych ryzyka traderów i spekulantów.

Handel CFD na srebro daje korzyści w postaci niskich opłat i prowizji, bardzo wąskiego spreadu oraz możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Dzięki niej handel srebrem wymaga tylko pewnego procentu całej pozycji. Dla przykładu, zastosowanie dźwigni 1:10 daje nam możliwość otwarcia kontraktu o wartości 10 000 USD przy depozycie zabezpieczającym w wysokości jedynie 1000 USD. Opcja ta jest przeznaczona dla inwestorów przyzwyczajonych do wysokiego poziomu ryzyka oraz daytraderów. Wykorzystanie dźwigni finansowej może dać ci wyższy zysk przy odpowiednio wyższym ryzyku całkowitym inwestycji, ale też oczywiście - przy błędnej analizie - większą stratę na transakcji. 

Cena spot srebra to cena, po której srebro jest aktualnie notowane - zakup po tej cenie oznaczałby, że srebro mogłoby być wymienione i dostarczone "natychmiast" w formie fizycznej. CFD na ceny spot srebra daje Ci ekspozycję na aktualną cenę srebra bez potrzeby posiadania fizycznych aktywów.

Handel CFD na srebro daje również możliwość otwierania krótkich pozycji, dzięki którym traderzy zarabiają, gdy cena srebra spada. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii. Na platformie handlowej xStation 5 udostępniamy wiele różnych wskaźników, takich jak RSI (Relative Strength Index) czy poziomy Fibonacciego, które mogą uczynić twój handel srebrem bardziej efektywnym.

Spółki wydobywające srebro oraz ETF-y

Akcje

Górnik trzymający srebroJednym ze sposobów inwestowania w srebro jest zakup akcji spółek je wydobywających. W tym przypadku inwestorzy zyskują ekspozycję na rynek akcji spółek związanych z wydobyciem srebra, takich jak Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) czy Endeavour Silver Corp (EXK.US) notowanych na NYSE.

Producenci srebra są silnie uzależnieni od aktualnej ceny rynkowej tego metalu. Kiedy ceny srebra rosną, perspektywy dla takich spółek są zazwyczaj dobre, ponieważ oczekuje się, że wyniki finansowe takich spółek również wzrosną. Akcje takich spółek są bardzo zmienne, ale mogą dać znacznie wyższą stopę zwrotu niż cena samego srebra.

Dlatego też istnieje znacząca dodatnia korelacja pomiędzy cenami srebra, a niektórymi spółkami wydobywczymi. Warto zauważyć, że spółki wydobywające srebro mogą również wypłacać dywidendy, co stanowi ogromną przewagę nad bezpośrednim inwestowaniem w metale szlachetne. Czynnik ten może być szczególnie ważny dla długoterminowych inwestorów dywidendowych i sugeruje, że w niektórych przypadkach zakup akcji spółek wydobywczych może być bardzo mądrym rodzajem inwestycji w srebro.

ETF-y

Inwestowanie w srebro poprzez zakup ETF (Exchange Traded Funds) sprawia, że twój portfel inwestycyjny staje się bardziej zdywersyfikowany i może śledzić ruchy cen fizycznego kruszcu jak i  grupy spółek z branży srebra. Handel ETF-ami na srebro daje Ci szerszą ekspozycję niż inwestycja w akcje pojedynczych spółek wydobywających srebro. 

Średnie stopy zwrotu srebro złoto S&P500Stopy zwrotu z inwestycji w srebro są zazwyczaj wyższe niż te generowane przez złoto czy indeks S&P500. Należy mieć na uwadze, że przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Ten rodzaj handlu srebrem jest bardziej zrównoważony i daje możliwość otrzymywania dywidend z dystrybucyjnych ETF-ów lub kupowania akumulacyjnych ETF-ów i tworzenia zdywersyfikowanych portfeli o niższym ryzyku, lecz także o niższym potencjale wzrostu.

Najlepszy moment na rozpoczęcie inwestycji w srebro

Srebro vs indeks S&P500Należy mieć na uwadze, że przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wielu uczestników rynku i traderów srebra zastanawia się, jaki jest najlepszy moment na rozpoczęcie inwestycji w srebro. Traderzy porównują inwestycje w srebro do inwestycji w złoto, które jest dobrze znane jako "bezpieczna przystań" rynków finansowych. Oznacza to, że jest ono uważane za względnie bezpieczne aktywo w trudnych czasach, takich jak kryzysy finansowe czy recesje. Srebro jest bardziej zmienne niż złoto i oczywiście istnieje korelacja pomiędzy tymi dwoma metalami szlachetnymi, ale nie w każdym przypadku. 

Srebro może stać się popularne w okresach wysokiej inflacji, ponieważ inflacja zazwyczaj sprawia, że ludzie stają się zaniepokojeni spadkiem siły nabywczej swoich pieniędzy. Niektórzy z nich szukają inwestycji w dobrze znane aktywa, na które prawdopodobnie może pojawić się wysoki popyt w przyszłości. 

Relacja srebra i indeksu S&P500Srebro w stosunku do indeksu S&P500 pozostaje wyjątkowo tanie. Należy mieć na uwadze, że przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Srebra w naturze jest tylko 16 razy więcej niż złota, ale jednocześnie w przeliczeniu na uncję srebro jest 75 razy tańsze niż złoto. To pokazuje, że biorąc pod uwagę główny czynnik napędzający cenę tego metalu szlachetnego, jakim jest rzadkość występowania, srebro może być potencjalnie niedowartościowane. Srebro ma też kilka tysięcy zastosowań w przemyśle i wielu innych branżach, czego niestety nie można powiedzieć o złocie.  

Srebro jest dobrem lubianym zarówno przez inwestorów długoterminowych jak i skłonnych do ryzyka spekulantów. Inwestycja w srebro może więc pomóc inwestorom zbudować dobrze zbilansowany portfel inwestycyjny.

W handlu srebrem, a także w długoterminowych inwestycjach w srebro, bardzo ważna jest relacja między srebrem a rentownościami amerykańskich obligacji rządowych. Pojawiła się ona po globalnym kryzysie finansowym. Kiedy inwestorzy kupują obligacje rządu USA (US Treasuries) podnosząc tym samym ich cenę, ich rentowność spada co może być pozytywnym sygnałem dla cen srebra (a także złota). Natomiast kiedy inwestorzy decydują się na sprzedaż obligacji skarbowych USA, rentowność obligacji wzrasta. Może to być negatywny sygnał zarówno dla cen srebra, jak i złota. Inwestorzy spekulujący na metalach szlachetnych powinni uważnie obserwować tę korelację w przyszłości, aby znaleźć najlepszy czas na zakup lub handel srebrem. Relacja cen srebra i złota

Srebro w relacji do złota pozostaje powyżej wieloletniej średniej. Należy mieć na uwadze, że przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

korelacja srebra z innymi aktywamiSrebro skorelowane jest najsilniej ze złotem oraz dolarem amerykańskim. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z korelacją dodatnią, w drugim - z ujemną. Należy mieć na uwadze, że przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Ceny srebra mają prawdopodobnie większy potencjał wzrostu niż złoto, ale też rynek tego aktywa jest bardziej zmienny, co sprawia, że jest ono lubiane przez spekulantów, fundusze, ale również przez inwestorów detalicznych. Wydaje się, że inwestowanie w srebro może powrócić w przyszłości do łask - w tym przypadku nic się nie zmieniło od prawie 4,5 tysiąca lat.

Godziny handlu srebrem

Jakie są godziny handlu srebrem? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów, którzy otwierają i zamykają swoje pozycje w ciągu jednej sesji. Handel spot złotem i srebrem jest dostępny 23 godziny na dobę od godziny 18:00 czasu wschodniego (ET) w niedzielę, aż do 17:00 ET w piątek. Handel srebrem jest zamknięty codziennie od 17:00 do 18:00 ET. Handel srebrem spot odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji CME. Gdy rynek jest zamknięty, cena spot srebra pozostaje nieruchoma. We wszystkich innych okresach ceny srebra ulegają wahaniom.

Oczywiście najlepszym momentem na handel srebrem są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa. Kiedy na rynku są duże obroty, zmienność wzrasta. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych wiadomości dotyczących polityki lub pojedynczych spółek wydobywczych, ale również nakładające się godziny handlu w różnych miejscach na świecie. Jeśli jednak traktujesz inwestycję w srebro jako długoterminową, nie musisz śledzić chwilowych wahań na rynku.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Autor

Eryk Szmyd

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język