Stopa procentowa - definicja

  • Stopa procentowa może być zdefiniowana jako procentowa opłata za określoną kwotę, którą pożyczamy.
  • Występuje opłata za pożyczanie pieniędzy, ponieważ pożyczający traci możliwość użycia środków do ich reinwestycji.

Stopy procentowe

Stopy procentowe są ustalane przez Bank Centralny albo przez rządy i są bardzo ważnym narzędziem polityki monetarnej. Co więcej, stopy procentowe są silnie powiązane z inflacją i bezrobociem.

Dlaczego banki obniżają stopę procentową?

Banki obniżają stopy procentowe wtedy, kiedy chcą zwiększyć aktywność ekonomiczną w kraju, podwyższając zarówno inwestycje, jak i konsumpcję. W ten sposób zaciąganie kredytów staje się bardziej atrakcyjne.

Dlaczego banki podwyższają stopę procentową?

Banki zwiększają oprocentowanie, dzieki czemu zaciąganie kredytów staje się mniej atrakcyjne. Często jest to związane z ich zainteresowaniem obniżeniem aktywności gospodarczej, które spowodowało wzrost inflacji.

Analiza stopy procentowej jest jednym z kluczowych elementów analizy fundamentalnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.