Surowce / Towary - Definicja

  • Surowce są dobrami jednakowej jakości, które są produkowane i sprzedawane przez firmy

  • Celem tych firm jest nie tylko dostawa, ale również produkcja różnych typów dóbr

Handel surowcami nabrał ostatnio większego znaczenia, ponieważ zwiększyły się możliwości handlu surowcami, zwiększyła się zmienność i inwestorzy otrzymali możliwość wykorzystania dźwigni.

Dodatkowo jeżeli inwestujesz w kontrakty CFD, nie jesteś właścicielem towaru/surowca. Nie musisz zatem go przechowywać. Handel na surowcach odbywa się na LME, CME i ICE.

Czym są surowce miękkie/surowce rolnicze?

Surowce rolnicze to surowce, które są uprawiane, takie jak kawa, kakao, cukier czy bawełna.

Czym są surowce kopalne?

Surowce kopalne to surowce, które są wydobywane, takie jak ropa, złoto, miedź czy cynk.

Co wpływa na kurs surowców?

Na ceny towarów może mieć wpływ wiele czynników, takich jak:

  • wydarzenia makroekonomiczne takie jak zmiana stóp procentowych

  • wydarzenia polityczne takie jak wojny, embargo

  • warunki pogodowe

  • podaż i popyt; jeżeli podaż jest duża, ceny mogą spadać, natomiast kiedy podaż jest mała, ceny powinny rosnąć

  • zmiana wartości amerykańskiego dolara. Większość surowców jest kwotowana w dolarach, co oznacza, że jeżeli dolar amerykański się osłabia, surowce stają się tańsze dla inwestorów i ich cena może rosnąć

Przykład transakcji na surowcach:

Powiedzmy, że chcesz zająć pozycję na rynku złota. Spójrzmy zatem na kalkulator inwestycyjny wbudowany w platformę.

surowce złotoKiedy otwieramy transakcje na jakimkolwiek rynku, pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to wybrać odpowiedni wolumen. Wolumen może mieć wpływ na depozyt zabezpieczający i wartość pipsa. Kiedy wybierzesz wolumen, wbudowany kalkulator dokona wszystkich obliczeń automatycznie.

Na tym przykładzie został wybrany wolumen 0,1 lota. Oznacza to, że potrzebujesz depozytu w wysokości 461.07 PLN.

Pamiętaj, że depozyt zabezpieczający nie jest kosztem transakcyjnym i po zakończeniu transakcji wraca on na Twoje konto.

Dodatkowo, na kalkulatorze widać, że każdy pips jest warty 38.30. Oznacza to, że jeżeli rynek przesunie się o 10 punktów lub pipsów na Twoją korzyść, Twój zysk wyniesie 383 PLN. Oczywiście, jeśli rynek poruszy się w przeciwnym kierunku, poniesiesz stratę  w wysokości 383 PLN.

Jedną z lepszych funkcji kalkulatora inwestora jest fakt, że pomaga on w zarządzaniu ryzykiem poprzez odpowiednie ustawienie zleceń stop loss i take profit.

Na przykładzie powyżej ustawiliśmy maksymalny poziom stop loss na 1401.47 PLN i zysk wynoszący 3202.43. Oznacza to, że jeżeli rynek poruszy się w przeciwnym kierunku niż założymy, ryzykujemy 1401.47 PLN, natomiast w momencie kiedy rynek dotrze do ustalonego przez nas poziomu, zysk wyniesie 3202.43 PLN.