Kawa - inwestowanie w CFD na kawę

Tematy powiązane:
Czas czytania: 5 minut(y)

Kawa jest jednym z najpopularniejszych towarów rolnych, którymi handlują inwestorzy. Dlaczego inwestowanie w CFD na kawę staje się coraz bardziej popularne? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdziecie w artykule poniżej.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Powszechnie wiadomo, że największym producentem kawy jest Brazylia, która odpowiada za około 35% światowej produkcji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ziarna kawy pochodzą z rośliny uprawianej w ponad 50 krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Co więcej, każdy z nas może inwestować w ten towar rolny, czy spekulować na jego cenach dzięki kontraktom CFD na kawę. Na czym to polega? Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na kawę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

CFD na kawę - Arabica czy Robusta

Przedmiotem obrotu kontraktami terminowymi na Intercontinental Exchange (ICE) są dwa rodzaje kawy ziarnistej, a mianowicie Arabica oraz Robusta. Warto wiedzieć, że Arabica stanowi około 70% całej kawy na świecie i jest uznawana za produkt wysokiej jakości. Jednak to Robusta sprzedawana jest po wyższych cenach, co wynika przede wszystkim z mniejszej produkcji oraz dużego popytu ze strony międzynarodowych firm, takich jak np. Nestlé. Poniższa tabela przedstawia podstawowe parametry handlu tymi dwoma rodzajami kawy na ICE.

tabela ICE kawa porównanie arabica robusta Porównanie dwóch typów kawy notowanych na ICE. Dane obowiązujące w listopadzie 2021

W tym miejscu warto również wspomnieć o godzinach, w których odbywa się handel kawą na giełdzie ICE. Wygląda to następująco:

  • kawa Arabica - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.15 do 18.30 (UTC),
  • kawa Robusta - od poniedziałku do piątku, od 09:00 do 17:30 (UTC).

Na czym polegają kontrakty CFD na kawę?

Inwestowanie w kawę może przyjąć wiele form, o czym można przeczytać na końcu tego artykułu, jednak jedną z najprostszych, a zarazem najpopularniejszych jest handel kontraktami CFD na kawę. Na czym to polega? CFD (ang. Contract For Difference) to kontrakt na różnicę kursową, będący rodzajem umowy pomiędzy inwestorem i brokerem, która umożliwia osiągnięcie zysku bądź straty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji. Kontrakty CFD na kawę są bardzo płynne, ponieważ nie wiążą inwestora bezpośrednio z aktywem. Inwestując w nie nabywa on wyłącznie kontrakt bazowy, w związku z czym unika problemów związanych z zakupem oraz fizycznym posiadaniem surowca.

Jak inwestować w kontrakty CFD na kawę?

Inwestowanie w kawę przy wykorzystaniu kontraktów CFD umożliwia handel tym surowcem w obu kierunkach, co oznacza, że zarabiać można zarówno na wzrostach, jak i spadkach. W zależności od oceny potencjalnego kierunku rynku oraz prognoz zmian ceny kawy można otworzyć pozycję długą (na wzrosty) jak i krótką (na spadki). Oczywiście skuteczna spekulacja na rynku kawy wymaga odpowiedniej analizy fundamentalnej jak i samego wykresu. Przykładowo dzienny wykres kawy gatunku Arabica z ostatnich kilkunastu dni wygląda następująco:

kawa wykres liniowy

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości, a każda osoba działająca w oparciu o te informacje robi to wyłącznie na własne ryzyko.

Inwestując w CFD na kawę możliwe jest otwarcie długiej pozycji jeśli spodziewamy się, że jej cena na rynku wzrośnie. Inną możliwością jest otwarcie krótkiej pozycji spekulując tym samym na spadek cen kawy. W tym miejscu warto również wspomnieć o tym, że kontrakty terminowe CFD na kawę są atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych, ponieważ umożliwiają skorzystanie z dźwigni finansowej, co może zwielokrotnić zyski, ale również doprowadzić do dużych strat.

Czym jest contago?

Poruszając temat inwestowania w kawę opartego na kontraktach terminowych należy zwrócić również uwagę na zjawisko contago, które występuje na większości rynków surowcowych i towarowych. Wiąże się ono mechanizmem rolowania kontraktów terminowych, który polega na utrzymania pozycji, dzięki przejściu z wygasającej serii na kontrakt z późniejszym terminem rozliczenia, np. z majowego na lipcowy. Można to zrobić sprzedając wygasający kontrakt przed jego rozliczeniem i kupując nowy.

Wiedząc na czym polega rolowanie kontraktów terminowych można przejść do wyjaśnienia zjawiska contago nazywanego również forwardation. Jest to sytuacja występująca na rynku kontraktów terminowych (m.in. kawy), w której cena kontraktu rozliczanego w przyszłości jest wyższa od obecnej wartości rynkowej kontraktów CFD. Jako przykład można podać sytuację, w której aktualna cena wygasającego kontraktu na kawę Arabica wynosi 105 dolarów za sztukę, a cena innego kontraktu z późniejszym terminem wygaśnięcia to 110 dolarów. W takim przypadku contago kształtuje się na poziomie 5 dolarów i bezpośrednio przekłada się na koszt rolowania pozycji w wysokości 1875 dolarów na pojedynczy kontrakt. Z czego wynika ta suma? Kontrakt terminowy na kawę Arabica obejmuje 37 500 funtów tego surowca, a jego kurs cenowy odzwierciedla wartość 100 funtów kawy, w związku z czym koszt rolowania to wynik działania 5 x 375. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że stosunkowo niewielkie contago jest zjawiskiem pożądanym i powszechnym na rynku towarów i usług. Zbyt wysokie zachęca natomiast do magazynowania surowców, w tym przypadku kawy i ich odsprzedaży w przyszłości po wyższych cenach niż obecnie. Zjawiskiem odwrotnym od contago jest backwardation, które jednak na rynku CFD na kawę występuje znacznie rzadziej.

Jakie formy może przyjąć inwestowanie w kawę?

Jak już wcześniej wspomniano, kontrakty CFD na kawę to nie jedyna możliwość inwestowania w ten surowiec. Jak jeszcze można to robić? Opcji jest klika, a wśród najczęściej spotykanych wymienia się:

logo starbucks nestle graf porównanieETFy na kawę - fundusze te pozwalają inwestować na rynku kawy w średnio i długoterminowej perspektywie;

inwestycję w akcje kawowych spółek np. Nestle, Starbucks i wiele innych - należy jednak pamiętać, że większość tego typu firm zarabia pieniądze również dzięki sprzedaży innych produktów, czy usług co także przekłada się na kurs ich akcji.

Kawa jest drugim po ropie naftowej najczęściej sprzedawanym produktem na ziemi. Mimo iż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że kupowana jest głównie w celach konsumpcyjnych, to okazuje się, że może również stanowić inwestycję. Co więcej, można również spekulować na jej cenach poprzez CFD na kawę, co może stanowić doskonałą okazję do zarobku zarówno na wzrostach, jak i spadkach.

Autor

Adam Rak

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język