Tusze wieprzowe - jak inwestować w tusze wieprzowe?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 5 minut(y)

Tusze wieprzowe to ciekawy instrument rynku towarowego, który staje się coraz bardziej popularny wśród polskich inwestorów. Z tego artykułu dowiesz się czym są tusze wieprzowe, co wpływa na ich cenę, a także jak inwestować w tusze wieprzowe.

Tusze wieprzowe to rodzaj instrumentu finansowego, który jest często używany do spekulacji lub zabezpieczenia ceny wieprzowiny i jest bezpośrednio związany ze złożonym globalnym przemysłem wieprzowym. Podział tusz wieprzowych jest odmienny w różnych krajach, jednak przyjęło się, że dotyczy on świń, które osiągnęły masę 120 kg, co jest minimalną wagą do uboju. Proces ten trwa zazwyczaj około 6 miesięcy. Wieprzowina jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów mięs na świecie, a jej roczne spożycie przekracza 100 milionów ton, dlatego coraz większa liczba inwestorów wykorzystuje tusze wieprzowe w celu uzyskania ekspozycji na sektor towarowy i dywersyfikacji swoich portfeli. Teraz dostęp do tego rynku zapewnia również XTB.

W jakich sektorach wykorzystywane są tusze wieprzowe?

Wieprzowina jest wykorzystywana głównie jako źródło pożywienia, ale niektóre części zwierząt są również wykorzystywane w sektorze farmakologicznym i przemysłowym. Do produktów wytwarzanych z wieprzowiny należą najczęściej: insulina, estrogeny, kortyzon, kosmetyki, klej, skórzane rękawice i buty.

Najwięksi producenci wieprzowiny

W 2021 roku najwięcej wieprzowiny pochodziło z Chin, które wyprodukowały ponad 40 milionów ton tego towaru. Unia Europejska i Stany Zjednoczone są drugim i trzecim największym producentem wieprzowiny. W 2020 r. globalna produkcja wieprzowiny przekroczyła 100 milionów ton.

Światowa produkcja wieprzowiny w 2021 i 2022 roku infografikaWiększość wieprzowiny na rynku pochodzi z Chin, UE oraz Stanów Zjednoczonych. Znaczącymi producentami tego mięsa są również Brazylia, Rosja, Kanada, Filipiny, Meksyk, Wietnam oraz Korea Południowa. Źródło: Statista

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wielu inwestorów patrzy na publikowany co kwartał przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych raport, który zapewnia wgląd w amerykańską hodowlę świń, a także rozmiar zapasów tusz wieprzowych. Inwestorzy mogą w nim również znaleźć informacje o bieżących i przewidywanych dostawach tego towaru. Indeks CME Lean Hog jest dwudniową średnią ważoną cen gotówkowych tusz wieprzowych.

Co wpływa na cenę tusz wieprzowych?

Na rynek wieprzowiny  wpływa kilka czynników, z których najważniejsze to:

  • Ceny pasz, które stanowią ponad dwie trzecie kosztów produkcji. Przed pandemią cena paszy dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza kukurydzy, była negatywnie skorelowana z ceną tusz wieprzowych. Gdy cena kukurydzy wzrosła, rolnicy często decydowali się na sprzedaż świń, mimo że nie osiągnęły one jeszcze docelowej wagi, aby zaoszczędzić na wyższych kosztach ich żywienia. W rezultacie na rynku występowała nadpodaż świń, co prowadziło do spadku cen tusz wieprzowych. Jednak w związku z ostatnimi zaburzeniami makroekonomicznymi korelacja ta osłabła.

korelacja pomiędzy wykresami cen tusz wieprzowych i kukurydzy

Korelacja pomiędzy cenami tusz wieprzowych oraz kukurydzy. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Źródło: xStation5 

  • Pogoda - wysokie temperatury, które czasami występują późnym latem i wczesną jesienią, często zmniejszają aktywność świń i ich skłonność do rozrodu. Może to skutkować mniejszą liczbą urodzeń w miesiącach zimowych i wyższymi cenami w kolejnym lecie z powodu niedoboru podaży.
  • Popyt ze strony Chin - druga co do wielkości gospodarka świata jest nie tylko czołowym producentem, ale również głównym konsumentem wieprzowiny. Chiny odpowiadają również za około 20% globalnej podaży importu wieprzowiny. Około 54% całej produkcji przemysłu mięsnego w Chinach stanowi wieprzowina, która jest także najpopularniejszym rodzajem mięsa wśród obywateli Chin. Biorąc pod uwagę rosnącą populację i poprawiający się standard życia w Chinach, popyt z tego kraju powinien wzrosnąć w przyszłości. Pozostałe kraje rozwijające się, takie jak Meksyk czy Brazylia, również mogą zwiększyć konsumpcję wieprzowiny, ponieważ ich gospodarki stają się coraz silniejsze.

wielkość produkcji wieprzowiny w Chinach infografikaProdukcja wieprzowiny w Chinach powróciła do poziomów sprzed pandemii. Źródło: Statista

Co sprawia, że tusze wieprzowe są ciekawą okazją inwestycyjną?

  • Ochrona przed inflacją - ze względu na gwałtowny wzrost inflacji, ceny żywności w ostatnich czasach gwałtownie wzrosły i oczekuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Dlatego inwestycja w tusze wieprzowe jest traktowana przez niektórych inwestorów jako zabezpieczenie przed utratą siły nabywczej pieniądza. 
  • Dywersyfikacja - inwestowanie w tusze wieprzowe pozwala inwestorom zdywersyfikować część swojego portfela inwestycyjnego i przeznaczyć środki na inwestycje rynku towarowego.
  • Rosnący popyt na wieprzowinę z Chin może skutkować wzrostem cen tusz wieprzowych, jednak wiele będzie zależało od kondycji chińskiej gospodarki. Nawet bez udziału Chin należy pamiętać, że populacja świata wzrosła wykładniczo, a konkurencja o żywność będzie nadal wpływać na ceny wieprzowiny i innych produktów spożywczych, gdy pojawią się braki w podaży. 

Jak inwestować w tusze wieprzowe?

Istnieje kilka sposobów na inwestycję w tusze wieprzowe takie jak akcje, ETF-y i kontrakty futures. Jednak kontrakty na różnice kursowe (CFD) są najbardziej popularnym sposobem na partycypację w tym rynku. CFD na tusze wieprzowe jest obecnie dostępny w XTB pod nazwą LEANHOGS i umożliwia spekulację na cenie wieprzowiny bez konieczności posiadania aktywa bazowego. Inwestor, który chce zainwestować w tusze wieprzowe w XTB będzie musiał przejść test adekwatności, który pozwala ocenić, czy posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do inwestowania za pomocą CFD. Możliwość zajmowania długich pozycji (zlecenie kupna) lub krótkich (zlecenie sprzedaży) w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej sprawia, że tego typu kontrakty są obecnie jednym z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów instrumentów inwestycyjnych na rynku. Należy jednak mieć świadomość, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i obarczone są dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

Podsumowanie

Rynek wieprzowiny  stanowi interesującą okazję inwestycyjną, zwłaszcza, że chińska gospodarka (gdzie wieprzowina stanowi kluczowy składnik tamtejszej kuchni) w dalszym ciągu się rozwija, więc popyt na wieprzowinę może wzrosnąć. Ponadto, inwestycja w tusze wieprzowe zapewnia pewną ochronę przed inflacją i jest świetnym sposobem na dywersyfikację portfela. Należy jednak pamiętać, że rynek ten może być niezwykle zmienny, ponieważ większość jego uczestników to podmioty z branży wieprzowiny, które chcą zabezpieczyć ceny, co często przyciąga wielu spekulantów. 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język