Wsparcie i opór - co to jest wsparcie i opór?

  • Poziomy wsparcia i oporu są najczęściej używanymi frazami w tradingu, kiedy cena ma problem z pokonaniem danego poziomu cenowego.

  • Poziomy wsparcia zatrzymują cenę przed dalszym spadkiem lub poniżej określonego poziomu.

  • Poziomy oporu zatrzymują cenę przed wzrostem, pełniąc rolę sufitu.

  • Zrozumienie i zidentyfikowanie poziomu wsparcia i oporu jest kluczowe w analizie technicznej.

Istnieje wiele narzędzi, które pomogą Ci zrozumieć, gdzie znajdują się kluczowe poziomy. 

Co to jest wsparcie i opór?
Poziom wsparcia znajduje się poniżj aktualnej ceny instrumentu i zwykle na tym poziomie cena znajduje wsparcie. Oznacza to, że jest większe prawdopodobieństwo, że cena odbije się od tego poziomu, niż go przełamie.

Poziom oporu znajduje się powyżej aktualnej ceny instrumentu i odgrywa rolę podobną jak sufit dla ceny, która rośnie. Podobnie jak przy poziomie wsparcia, cena ma zwykle większe szansę na odbicie od tego poziomu, niż jego przebicie.

Kiedy wsparcie/opór zostaje przebite zwykle cena zmierza do kolejnego poziomu wsparcia/oporu.

Poziomy wsparcia i oporu są kluczowymi narzędziami dla analityków technicznych, ponieważ bardzo często te poziomy dostarczają najczęściej możliwości do dokonania transkacji np. na odbicie się od tego poziomu lub na kontynuacje ruchu po jego wybiciu.

Dodatkowo przebity poziom oporu staje się nowym wsparciem, natomiast kiedy poziom wsparcia zostaje przebity staje się on nowym oporem.

Jak mogę znaleźć wsparcie i opór?

Istnieje wiele metod i technicznych narzędzi, które pomogą Ci zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu, włączając:

Skupmy się na kilku przykładach z listy powyżej:
wsparcie i opór - przykład linia trendu
Pierwszy wykres przedstawia indeks US500, gdzie linia trendu została wyrysowana i teraz zachowuje się jak wsparcie i nie pozwala rynkowi jej przełamać.

wsparcie i opór - średnia krocząca

Ten przykład pokazuje zastosowanie prostej średniej kroczącej na rynku srebra. Jak widać, SMA zachowuje się jak poziom oporu, a kiedy już zostaje przebita zachowuje się jak wsparcie.

opór przykład

Powyżej mamy przykład na parze USDCHF, gdzie najwyższy szczyt odegrał rolę oporu. Rynek dotarł do tego poziomu przebijając go za czwartym razem tylko cieniem świecy.

Podsumowując, istnieje wiele metod identyfikacji poziomów wsparć i oporów, które przez część analityków technicznych mogą być interpretowane jako analiza poziomów wsparć i oporów.