Zajęcie długiej pozycji - co to jest długa pozycja?

  • Zajęcie pozycji długiej oznacza kupno określonego instrumentu finansowego w oczekiwaniu, że jego cena będzie wzrastać
  • Przeciwieństwem do zajęcia pozycji długiej, jest pozycja krótka.

Jeśli przewidujesz, że wybrany instrument finansowy będzie zyskiwał na wartości, to powinieneś otworzyć pozycję długą lub innymi słowy, kupić ten instrument finansowy. Zajęcie pozycji długiej nie ma nic wspólnego z długością trzymania tej pozycji otwartej przed jej zamknięciem. Jeśli inwestujesz w akcje, w przeciwieństwie do CFD, zajęcie długiej pozycji łączy się bezpośrednio z zakupem określonych akcji (nabycie praw akcjonariusza).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak otwierać pozycje długie bądź krótkie, kliknij tutaj.