Definicja CFD

Definicja CFD

● Termin CFD oznacza kontrakt różnic kursowych z ang. “Contract for difference”

● Kontrakt CFD pozwala na zajęcie pozycji niezależnie od tego, czy wartość instrumentu finansowego np. akcji, towaru, pary walutowej lub indeksu ­ rośnie czy spada ­ w średnim lub długim terminie

● Jeżeli wydaje Ci się, że cena instrumentu wzrośnie, kupujesz ­ zajmujesz pozycję długą i osiągasz zyski za każdym razem, kiedy cena rośnie

● Jeżeli wierzyć, że cena instrumentu spadnie, sprzedajesz, zajmujesz pozycję krótką, będziesz osiągał zyski za każdym razem, kiedy cena spadnie

● W przypadku kontraktów CFD nie jesteś właścicielem instrumentu, na którym dokonujesz transakcji, tylko spekulujesz na cenie tego instrumentu.

● CFD jest produktem lewarowanym, oznacza to, że nawet przy małej ilości środków na rachunku, można osiągnąć dużo większą ekspozycję na ryzyko,­ dzięki temu możesz więcej zarobić, ale również stracić.

Przykład transakcji na CFD

Powiedzmy, że uważasz, że indeks W20 (instrument bazowy WIG20) będzie rósł dzięki pozytywnym wynikom spółek i chcesz złożyć zlecenie, aby móc korzystać na każdym wzroście ceny. Logujesz się na platformę xStation i widzisz, że ostatnia cena W20 wynosi 1750.

Transakcja: Decydujesz zająć pozycję długą i kupić 1 lot W20 po cenie 1750. W przypadku jednego lota na W20 każdy punkt powyżej ceny za, którą kupiłeś oznacza dla Ciebie zysk w wysokości 20 zł.

Rezultat: Twoje przypuszczenia się sprawdziły i w przeciągu kilku dni W20 wystrzelił do góry i jego cena wynosi teraz 1900, jest to wzrost o 150 punktów. Decydujesz się zamknąć swoją pozycję i realizujesz zysk, który wyniósł 3000 zł (150 punktów x 20 PLN). Oczywiście, jeżeli cena spadłaby o 150 punktów, spowodowałoby to stratę w wysokości 3000 zł.

Na jakich rynkach może inwestować na kontraktach CFD?

Oferujemy kontrakty różnic kursowych na ponad 3000 instrumentów z różnych grup aktywów, wszystkie z możliwością wykorzystania dźwigni i korzystania zarówno ze spadku cen, jak i wzrostów:

● Sprawdź nasze rynki na Forex

● Sprawdź nasze indeksy

● Sprawdź nasze akcje

● Sprawdź nasze rynki surowcowe

● Sprawdź nasze Fundusze Notowane na Giełdzie

Dźwignia

Ważną rzeczą do zapamiętania na temat dźwigni finansowej jest fakt, że Twoje zyski oraz straty

mogą być zwielokrotnione. Dlatego też, jeżeli cena poruszy się przeciwko Tobie, Twoje straty

mogą nawet przekroczyć Twój depozyt ­ pamiętaj o tym aspekcie podczas wyboru wolumenu

swojej transakcji.

Dowiedz się więcej o instrumentach CFD i jak w nie inwestować.