Krótka sprzedaż

  • Krótka sprzedaż może być zdefiniowana jako sprzedaż instrumentu finansowego, którego inwestor faktycznie nie posiada.

  • Krótka sprzedaż dokonuje się w oczekiwaniu, że instrument finansowy, na którym otwieramy krótką pozycję, będzie tracił na wartości.

  • Krótka sprzedaż odbywa się zarówno w celu spekulacyjnym, jak i zabezpieczającym (hedging)

  • Krótka sprzedaż to inaczej zajęcie pozycji krótkiej na rynku

Króka sprzedaż instrumentu finansowego jest wykonywana w celu odkupienia danego instrumentu finansowego po cenie niższej niż w momencie otwarcia pozycji,  po tym, jak cena ta zacznie tracić na wartości w oparciu o różnicę między ceną sprzedaży, a ceną odkupu.

W niektórych sytuacjach krótka sprzedaż może mieć istotny wpływ na wartość akcji spółki, zwłaszcza wtedy, gdy wielu inwestorów jednocześnie zdecyduje się na krótką sprzedaż, wówczas taka aktywność pchanie wartości akcji w dół.

Po kryzysie finansowym z 2007 roku, w niektórych bankach i instytucjach finansowych zostały wprowadzone zakazy w odniesieniu do krótkiej sprzedaży oraz wiele innych środków ostrożności.