Informácie pre klientov

streda - 9. novembra 2016
20:22

Rolovanie WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+

Dňa 9. novembra 2016, po ukončení obchodovania na inštrumentoch WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ a COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

- COCOA, 23 swap bodov pre dlhé pozície; -23 swap bodov pre krátke pozície

- COFFEE, -370 swap bodov pre dlhé pozície; 370 swap bodov pre krátke pozície

- CORN, -900 swap bodov pre dlhé pozície; 900 swap bodov pre krátke pozície

- COTTON, -57 swap bodov pre dlhé pozície; 57 swap bodov pre krátke pozície

- WHEAT, -1775 swap bodov pre dlhé pozície; 1775 swap bodov pre krátke pozície

XTB

10:40

Rolovanie WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ a COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ cca. 17 USD

- CORN, CORN., CORN.., CORN+ cca. 8,5 USD

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ cca. 3,75 USD

- COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ cca. -8 USD

- COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ cca. 0,62 USD

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

utorok - 8. novembra 2016
21:28

Rolovanie VOLX

Dňa 8. novembra 2016, po ukončení obchodovania na inštrumente VOLX nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

- VOLX -61 swap bodov pre dlhé pozície; 61 swap bodov pre krátke pozície

XTB

14:51

Rolovanie VOLX

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumente VOLX nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

- VOLX cca. 0,37 bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

piatok - 4. novembra 2016
15:01

Zmena zúčtovacích záloh

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že 7. novembra 2016 bude výška zúčtovacej zálohy na násladujících finančných inštrumentoch 3%.

GOLD, US30, US100, US500, US2000, DE30, FRA40, ITA40, UK100, EU50, MEXComp, EURHUF, USDHUF, CHFHUF, USDNOK, EURNOK, EURPLN, GBPPLN, USDPLN, CHFPLN, USDTRY, EURTRY, EURRON, USDRON, EURSEK , USDSEK, USDCLP, USDMXN

Ak máte otvorené pozície na niektorom z vyššie uvedených finančných inštrumentov, prosíme o doplnenie prostriedkov na Vašich účtoch.

PRÁVNE UPOZORNENIE

V súlade s ustanovením 19.14 Obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) Zákazník, ktorý nesúhlasí so zmenami VOP uvedených v bodoch 19.10-19.12 VOP (tj. Tabuľka podmienok, Pravidlá vykonávania pokynov, Informácia o finančných rizíkách a ďalšie dokumenty, ktoré upravujú podmienky spolupráce medzi Zákazníkom a XTB) má právo Zmluvu vypovedať a požiadať o zrušenie niektorého alebo všetkých Účtov s okamžitou platnosťou.

Tím XTB

12:01

Rolovania, sviatky a dividendy v priebehu budúceho týždňa

 

Rolovania:

Utorok 08.11 – VOLX

Streda 09.11 – WHEAT, CORN, COFFEE, COTTON, COCOA

Z dôvodu štátneho sviatku bude zrušené obchodovanie na nasledujúcich inštrumentoch:

Piatok 11.11 – W20

Dividendy:

Pondelok 07.11 – CAKE.US, DLPH.US, MKTX.US, WETF.US, XYL.US

Utorok 08.11 – BA.US, BP.US, DAL.US, DG.FR, IBM.US, PFE.US, TJX.US, XOM.US, AEP.US, BBT.US, COG.US, DAN.US, EMR.US, EQT.US, ETR.US, GPN.US, HCP.US, HP.US, KMT.US, MAC.US, OLN.US, PH.US, PPG.US, RMD.US, SE.US, SJM.US, SON.US, TEX.US

Streda 09.11 – UPS.US, ACC.US, COF.US, COL.US, GWW.US, HIW.US, MSCI.US, MUR.US, ROK.US, TECH.US, TSCO.US, WAB.US, WEC.US, WWD.US

Štvrtok 10.11 – BG.UK, BP.UK, LLY.US, RDSA.UK, RDSB.UK, WTB.UK, AGCO.US, ALK.US, CF.US, DD.US, EXC.US, IP.US, IVZ.US, JBL.US, JLL.US, KLAC.US, KR.US, MMS.US, RDSA.NL, RRD.US, TCB.US, TFX.US, XEC.US, UKCM.UK, FCPT.UK, GOG.UK

Equity CFD Splits :

Pondelok 07.11 – EWI.US, EWJ.US, EWT.US

Štvrtok 10.11– MNST.US

Equity CFD spin-offs:

Monday 07.11 – SRG.IT

Štvrtok 10.11 – CAG.US

XTB

nomorenewstoshow