Informácie o účtoch

* Trhová exekúcia pre účty založené od 4. 7. 2016 a pre účty migrované na žiadosť zákazníka
** Dostupné iba na účtoch štandard s trhovou exekúciou