Založiť reálny účet Založit Demo

Meno spoločnosti

iShares Physical Gold ETC (ETC USD)

Popis inštrumentu

iShares Physical Gold ETC (ETC USD)