Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho najväčšie čínske spoločnosti kótované na organizovanom trhu.