Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexu reflektujúceho 30 najväčších nemeckých spoločností kótovaných na organizovanom trhu.