Meno spoločnosti

Popis inštrumentu

Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexu reflektujúceho 50 najväčších európskych spoločností kótovaných na organizovanom trhu.