Popis inštrumentu

Inštrument ktorého cena vychádza z kotácie kontraktu na index volatility kótovaný na americkom regulovanom trhu.