Pristúpi ECB k uvoľneniu menovej politiky?

12:20 16. júla 2019

- Rast HDP eurozóny spomaľuje

- ECB na júlovom zasadaní pravdepodobne naznačí zavedenie QE a zníženie úrokových sadzieb

- Úrokové sadzby by sa mohli znížiť o 10 bp na -0,5%

- Program QE by mohol byť spustený v Q4 2019 na jeden rok, pričom mesačne by ECB mohla nakupovať aktíva v objeme 40 mld. USD.

- Očakáva sa, že clá zo strany USA na Európu znížia hrubú pridanú hodnotu v Európe o 3,3%

- Hard Brexit a spomalenie v Číne, by znížilo hrubú pridanú hodnotu v Európe o ďalších 1,8% až 2,5%.

- Hrubá pridaná hodnota = Vývoz tovarov a služieb – dovoz tovarov a služieb

- Najviac sa môže spomalenie dotknúť Nemecka kvôli automobilkám, ktoré sú veľmi náchylné na cyklické výkyvy globálneho hospodárstva, čo môže negatívne zasiahnúť nemecký akciový index DAX

- Naopak, pozitívne správy ohľadom dosiahnutia obchodnej dohody medzi USA a Čínou, by mali nemeckým akciám pomôcť

Trhy počítajú s 87,4% pravdepodobnosťou, že ECB pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb v septembri 2019 (žltý obdĺžnik na grafe vyššie). Zdroj: Bloomberg

Zdieľať
Späť