Tin tức công ty

Thursday - 24 November 2022
23:14

Rollover đối với CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

Vào cuối phiên giao dịch ngày hôm nay, các hợp đồng cơ sở của CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.. sẽ đáo hạn. Chênh lệch giá hiện tại giữa các hợp đồng tương lai có kỳ hạn được tiếp nối như sau:

Cụ thể là:

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. -27 điểm swap đối với vị thế mua (long position); 27 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp -92  điểm swap đối với vị thế mua (long position); 92 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 10  điểm swap đối với vị thế mua (long position); -10 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

XTB

09:44

Rollover đối với CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

Vào cuối phiên giao dịch ngày hôm nay, các hợp đồng cơ sở của CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs. và OILs..  sẽ đáo hạn. Chênh lệch giá hiện tại giữa các hợp đồng tương lai có kỳ hạn được tiếp nối như sau:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. khoảng 27 điểm index

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. khoảng  -0.03 USD

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp khoảng  82 điểm index

Điều này đồng nghĩa với việc nếu không xảy ra thay đổi bất thường gì trong khoảng thời gian từ thời điểm hết giờ giao dịch ngày hôm nay cho đến thời điểm mở cửa giao dịch ngày hôm sau, giá mở cửa của CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.. sẽ cao hơn, và giá mở cửa của các công cụ còn lại trong danh sách cũng sẽ thấp hơn các giá trị tương ứng.

Biến động về giá trị các vị thế có liên quan đến thay đổi của công cụ cơ sở sẽ được điều chỉnh bằng điểm swap tương ứng với giá trị cơ sở. Khách hàng hiện tại đang giữ các lệnh limit và stop có giá trị gần với giá trị hiện tại xin vui lòng điều chỉnh các lệnh của mình. Nếu không có điều chỉnh, các lệnh stop và limit sẽ được thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn.

Lưu Ý Quan Trọng:
Quý khách đặc biệt lưu ý, sau khi điểm swap (chênh lệch giữa các hợp đồng tương lai của các công cụ cơ sở) được tính toán, giá trị tài khoản của quý khách sẽ thay đổi. Trong trường hợp có sự chênh lệch lớn, TỶ LỆ KÝ QUỸ (Margin Level) có thể giảm xuống dưới mức quy định. Khi đó, các vị thế của quý khách sẽ tự động đóng, bắt đầu từ những vị thế đang có lợi nhuận thấp nhất cho đến khi  TỶ LỆ KÝ QUỸ đạt chuẩn theo yêu cầu. Quý khách cũng nên điều chỉnh các lệnh chờ của mình bởi nếu giá kích hoạt của lệnh chờ nằm trong khoảng giá điều chỉnh sau rollover, lệnh chờ của quý khách sẽ được kích hoạt tại giá mở cửa của công cụ. Để tránh tình trạng này, các LỆNH CHỜ cần được hủy bỏ trước khi kết thúc phiên giao dịch của ngày diễn ra rollover. 

XTB

Tuesday - 22 November 2022
23:15

Rollover đối với GOLD.FUT, GOLD.FUT+, GOLD.FUT.., SOYOIL, TNOTE, TNOTE+, TNOTE. và TNOTE..

Vào cuối phiên giao dịch ngày hôm nay, các hợp đồng cơ sở của SOYOIL, TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..  sẽ đáo hạn. Các khách hàng giữ vị thế mở của các công cụ này sẽ được ghi có hoặc ghi nợ số điểm swap tương ứng.

Cụ thể là:

 - SOYOIL 240 điểm swap đối với vị thế mua (long position); -240 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

 - TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. -32 điểm swap đối với vị thế mua (long position); 32 điểm swap đối với vị thế bán (short position)

XTB

10:36

Rollover đối với GOLD.FUT, GOLD.FUT+, GOLD.FUT.., SOYOIL, TNOTE, TNOTE+, TNOTE. và TNOTE..

Vào cuối phiên giao dịch ngày hôm nay, các hợp đồng cơ sở của GOLD.FUT, GOLD.FUT+, GOLD.FUT.., SOYOIL, TNOTE, TNOTE+, TNOTE. và TNOTE.. sẽ đáo hạn. Chênh lệch giá hiện tại giữa các hợp đồng tương lai có kỳ hạn được tiếp nối như sau:

- GOLD.FUT+, GOLD.FUT, GOLD.FUT.. khoảng 14.80 USD

- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. khoảng 0.25 USD

- SOYOIL khoảng -2.25 USD

Điều này đồng nghĩa với việc nếu không xảy ra thay đổi bất thường gì trong khoảng thời gian từ thời điểm hết giờ giao dịch ngày hôm nay cho đến thời điểm mở cửa giao dịch ngày hôm sau, giá mở cửa của GOLD.FUT, GOLD.FUT+, GOLD.FUT.., TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE.. sẽ cao hơn, và giá mở cửa của SOYOIL cũng sẽ thấp hơn các giá trị tương ứng.

Biến động về giá trị các vị thế có liên quan đến thay đổi của công cụ cơ sở sẽ được điều chỉnh bằng điểm swap tương ứng với giá trị cơ sở. Khách hàng hiện tại đang giữ các lệnh limit và stop có giá trị gần với giá trị hiện tại xin vui lòng điều chỉnh các lệnh của mình. Nếu không có điều chỉnh, các lệnh stop và limit sẽ được thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn.

Lưu Ý Quan Trọng:
Quý khách đặc biệt lưu ý, sau khi điểm swap (chênh lệch giữa các hợp đồng tương lai của các công cụ cơ sở) được tính toán, giá trị tài khoản của quý khách sẽ thay đổi. Trong trường hợp có sự chênh lệch lớn, TỶ LỆ KÝ QUỸ (Margin Level) có thể giảm xuống dưới mức quy định. Khi đó, các vị thế của quý khách sẽ tự động đóng, bắt đầu từ những vị thế đang có lợi nhuận thấp nhất cho đến khi  TỶ LỆ KÝ QUỸ đạt chuẩn theo yêu cầu. Quý khách cũng nên điều chỉnh các lệnh chờ của mình bởi nếu giá kích hoạt của lệnh chờ nằm trong khoảng giá điều chỉnh sau rollover, lệnh chờ của quý khách sẽ được kích hoạt tại giá mở cửa của công cụ. Để tránh tình trạng này, các LỆNH CHỜ cần được hủy bỏ trước khi kết thúc phiên giao dịch của ngày diễn ra rollover. 

XTB

Monday - 21 November 2022
16:00

Tạm ngừng giao dịch COTTON

Do khối lượng giao dịch vượt trần giới hạn, giao dịch COTTON sẽ tạm ngừng trên các sàn giao dịch cơ sở.

Giao dịch sẽ được phục hồi trong thời gian sớm nhất có thể.

XTB

Friday - 18 November 2022
17:59

Bảo trì kỹ thuật ngày 18/11/2022

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi xin thông báo đến quý khách về lịch trình bảo trì kỹ thuật bắt đầu từ lúc 4:00 thứ Bảy ngày 18/11/2022 đến 10:00 thứ Bảy ngày 18/11/2022 (giờ Việt Nam). Xin lưu ý, truy cập vào nền tảng xStation và trang Quản Lý Tài Khoản có thể bị giới hạn trong thời gian bảo trì kỹ thuật.

Trân trọng,

XTB

nomorenewstoshow

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn