Liên hệ với XTB

Phụ thuộc vào quốc gia đang cung cấp dịch vụ cho bạn

XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)

35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+84 287 306 7998
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+84 287 300 3301
Tập đoàn XTB có mặt tại hơn 12 quốc gia trên toàn cầu.
Văn phòng
XTB S.A. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+420 800 900 110
Trụ sở
+420 226 259 902
Trụ sở
+420 226 259 990
Quảng cáo
+420 736 224 319
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+420 228 884 063
Văn phòng
XTB LIMITED
Pikioni 10, Épület: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Ciprus
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+36 1 700 8713
Trụ sở
+357 25724350
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+36 1 700 8349
Văn phòng
XTB LIMITED
Büyükdere Caddesi No :193 193 Plaza Kat: 2
34394 Levent İstanbul
Trụ sở
+90 (212) 705 1000
Quảng cáo
+90 (212) 705 1060
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+90 (212) 705 1020
Văn phòng
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+39 0684009647
Trụ sở
+48 22 2019550
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+39 0683464895
Quảng cáo
+39 3513575182
Trụ sở
+39 3513133427
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+39 3513014328
XTB chỉ liên lạc với khách hàng thông qua emailđiện thoại.
Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng bất kỳ phương thức liên lạc nào khác với khách hàng XTB. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ sales.it@xtb.it.
.
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Văn phòng
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+48 22 201 95 70
Trụ sở
+48 22 201 95 50
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 22 273 99 60
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)

Chat

Quảng cáo
marketing@xtb.pl
Liên hệ với XTB
+ 48 666 891 149
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976
Văn phòng
XTB LIMITED
Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 25725351
Trụ sở
+357 25724350
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+357 25725352
Văn phòng
XTB S.A. GERMAN BRANCH
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+49 (0) 30 3149 4490
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+49 (0) 30 3149 4490
Văn phòng
International (Português) FSC
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+55 1142103750
Văn phòng
XTB S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração B
1050-094 Lisboa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+351 211 222 980
Trụ sở
+351 211 222 980
Văn phòng
XTB S.A. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+421 800 900 110
Trụ sở
+421 220 512 540
Trụ sở
+421 220 512 550
Quảng cáo
+420 226 259 975
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+421 233 006 951
Văn phòng
XTB S.A. VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI
Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+40 31 425 54 92
Trụ sở
+40 31 425 54 90
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+40 31 425 54 93
Quảng cáo
+40 749 103 000
Văn phòng
XTB S.A. SUCCURSALE FRANÇAISE
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
Trụ sở
+33 1 53 89 20 10
Quảng cáo
+33 1 53 89 60 30
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+33 1 53 89 63 30
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+33 1 53 89 60 30
Văn phòng
XTB S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
Trụ sở
+34 915 706 705
Quảng cáo

+34 915 706 705 Extensión 3 marketing@xtb.es

Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)

+34 915 706 705 Extensión 2 support@xtb.es

Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)

+34 915 706 705 Extensión 1 sales@xtb.es

Liên hệ với XTB
comunicacion@xtb.es
Văn phòng
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+44 2036953085
Trụ sở
+44 2036953085
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+44 2036953086
Quảng cáo
+44 2036953087
Văn phòng
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+44 2036953085
Trụ sở
+44 2036953085
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+44 2036953086
Quảng cáo
+44 2036953087
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+66 6 0002 4059
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+66 2 026 1622
Văn phòng
XTB MENA LIMITED (عربي)
Unit 1204, Index Tower, Happiness Street
Dubai International Financial Centre, Dubai, 482081, United Arab Emirates
Trụ sở
+971 43768200
Quảng cáo
+971 43768201
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 43768202
Văn phòng
XTB MENA LIMITED (English)
Unit 1204, Index Tower, Happiness Street
Dubai International Financial Centre, Dubai, 482081, United Arab Emirates
Trụ sở
+971 43768200
Quảng cáo
+971 43768201
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 43768202
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 935.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn