Tin tức công ty

Thứ Tư - 23 tháng 9, 2015
10:00

Change of spread on USDCLP

Dear Clients,

Due to low liquidity, spreads on USDCLP basic offer will be widened to 200, change comes in force today (23.09.2015) on the opening of the instrument. This will persist until further notice.

Should you have any questions do not hesitate to contact us.

XTB Team

Thứ Sáu - 18 tháng 9, 2015
13:00

Rollovers, holidays and dividends in the following week

Dear Clients,

Please see below events that could affect your trading for the next week:

Rollovers:
Thursday 24.09 - HKComp, CHNComp, INDIA50, NATGAS

Due to national holidays trading on following instruments will be cancelled:
Monday 21.09 - JAP225
Tuesday 22.09 - JAP225, USDILS
Wednesday 23.09 – JAP225, USDILS

Dividends Equity CFD (paid in cash):
Monday 21.09 – ENI.IT, STM.FR, STM.IT
Tuesday 22.09 - AMX.US, CCC.PL, GALP.PT
Wednesday 23.09 - MDT.US, PGE.PL, RL.US
Thursday 24.09 – GTT.FR, OML.UK
Friday 25.09 - CIB.US

12:00

Rollover on DE30, EU50, UK100, FRA40, SPA35, ITA40, SUI20, W20, NED25, POR20, OIL.WTI

Dear Client,

Today, there is a change of delivery date for DE30, EU50, UK100, FRA40, SPA35, ITA40, SUI20, W20, NED25, POR20, OIL.WTI instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.
These are:

- DE30, 10 swap points for long position; -10 swap points for short position
- EU50, 130 swap points for long position; -130 swap points for short position
- UK100, 335 swap points for long position; -335 swap points for short position
- FRA40, 110 swap points for long position; -110 swap points for short position
- SPA35, 11 swap points for long position; -11 swap points for short position
- ITA40, 100 swap points for long position; -100 swap points for short position
- SUI20, 20 swap points for long position; -20 swap points for short position
- W20, 40 swap points for long position; -40 swap points for short position
- NED25, 10 swap points for long position; -10 swap points for short position
- POR20, 9 swap points for long position; -9 swap points for short position
- OIL.WTI, -30 swap points for long position; 30 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any questions do not hesitate to contact us.

XTB Team

Thứ Năm - 17 tháng 9, 2015
12:00

Rollover on DE30, EU50, UK100, FRA40, SPA35, ITA40, SUI20, W20, NED25, POR20, OIL.WTI

Dear Client,

Today, there is a change of delivery date for DE30, EU50, UK100, FRA40, SPA35, ITA40, SUI20, W20, NED25, POR20, OIL.WTI instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.
These are:

- DE30, approx. -0,5 index points
- EU50, approx. -13 index points
- UK100, approx. -32,5 index points
- FRA40, approx. -10,5 index points
- SPA35, approx. -13 index points
- ITA40, approx. -110 index points
- SUI20, approx. -17 index points
- W20, approx. -17 index points
- NED25, approx. -0,1
- POR20, approx. -8
- OIL.WTI, approx. 0,36 USD

It means that if nothing occurs between today’s closing and tomorrow’s opening, open price for OIL.WTI should be higher, and lower for remaining mentioned instruments  by given values.

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any questions do not hesitate to contact us.

XTB Team

10:00

Rollover on AUS200 and MEXCOMP

Dear Client,

Today, there is a change of delivery date for AUS200 and MEXComp instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.
These are:

- AUS200, 15 swap points for long position; -15 swap points for short position
- MEXComp, 108 swap points for long position; -108 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any questions do not hesitate to contact us.

XTB Team

Thứ Tư - 16 tháng 9, 2015
12:00

Rollover on AUS200 and MEXCOMP

Dear Client,

Today at the end of trading day AUS200 and MEXComp underlying instrument will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- AUS200, approx. -15 index points
- MEXComp, approx. -108 index points

It means that if nothing occurs between today’s closing and tomorrow’s opening, open price for AUS200 and MEXComp should be lower by given values.

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

nomorenewstoshow
Xtb logo

Tham gia cùng hơn 1.000.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn

Chúng tôi sử dụng cookie

Bằng cách nhấp vào “Chấp nhận tất cả”, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của mình để nâng cao khả năng điều hướng trang web, phân tích việc sử dụng trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Nhóm này chứa các cookie cần thiết để các trang web của chúng tôi hoạt động. Chúng tham gia vào các chức năng như tùy chọn ngôn ngữ, phân phối lưu lượng truy cập hoặc giữ phiên người dùng. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.

Tên cookie
Mô tả
SERVERID
userBranchSymbol cc 2 tháng 3, 2024
adobe_unique_id cc 1 tháng 3, 2025
SESSID cc 2 tháng 3, 2024
__hssc cc 8 tháng 9, 2022
__cf_bm cc 8 tháng 9, 2022
intercom-id-iojaybix cc 26 tháng 11, 2024
intercom-session-iojaybix cc 8 tháng 3, 2024

Chúng tôi sử dụng các công cụ cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang chủ của chúng tôi. Những dữ liệu này cho phép chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng đối với dịch vụ web của chúng tôi.

Tên cookie
Mô tả
_gid cc 9 tháng 9, 2022
_gat_UA-121192761-1 cc 8 tháng 9, 2022
_gat_UA-146571166-2 cc 8 tháng 9, 2022
_ga_CBPL72L2EC cc 1 tháng 3, 2026
_ga cc 1 tháng 3, 2026
__hstc cc 7 tháng 3, 2023
__hssrc

Nhóm cookie này được sử dụng để hiển thị cho bạn các quảng cáo về các chủ đề mà bạn quan tâm. Nó cũng cho phép chúng tôi theo dõi các hoạt động tiếp thị của mình, giúp đo lường hiệu suất của các quảng cáo của chúng tôi.

Tên cookie
Mô tả
MUID cc 26 tháng 3, 2025
_omappvp cc 11 tháng 2, 2035
_omappvs cc 1 tháng 3, 2024
_uetsid cc 2 tháng 3, 2024
_uetvid cc 26 tháng 3, 2025
_fbp cc 30 tháng 5, 2024
fr cc 7 tháng 12, 2022
_ttp cc 26 tháng 3, 2025
_tt_enable_cookie cc 26 tháng 3, 2025
_ttp cc 26 tháng 3, 2025
hubspotutk cc 7 tháng 3, 2023

Cookie từ nhóm này lưu trữ các tùy chọn yêu thích của bạn mà bạn đã đưa ra khi sử dụng trang web, để chúng sẽ ở đây khi bạn truy cập trang sau một thời gian.

Tên cookie
Mô tả

Trang này sử dụng cookie. Cookie là các tệp được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và được hầu hết các trang web sử dụng để giúp cá nhân hóa trải nghiệm web của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể quản lý cookie bằng cách nhấn vào "Cài Đặt". Nếu bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng nhấn "Đồng ý tất cả".

Thay đổi khu vực và ngôn ngữ
Quốc gia cư trú
Ngôn ngữ