Tiền ký quỹ

Thời gian đọc: 3 minute(s)
Khi đầu tư vào Forex và CFD, cần phải ký quỹ để có thể mở một lệnh. Điều quan trọng cần nhớ là tiền ký quỹ không phải là chi phí giao dịch. Toàn bộ số tiền được trả lại tài khoản của bạn khi đóng lệnh. Việc hoàn lại tiền ký quỹ phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như loại thị trường hoặc tài khoản chính.

Khi đầu tư vào Forex và CFD, cần phải ký quỹ để có thể mở một lệnh. Điều quan trọng cần nhớ là tiền ký quỹ không phải là chi phí giao dịch. Toàn bộ số tiền được trả lại tài khoản của bạn khi đóng lệnh. Việc hoàn lại tiền ký quỹ phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như loại thị trường hoặc tài khoản chính.

Dưới đây là một số điểm chính cần ghi nhớ khi nói đến đòn bẩy:

  • Khi mở một lệnh, bạn sẽ cần một lượng vốn bổ sung nhất định được gọi là ký quỹ.

  • Tiền ký quỹ không phải là chi phí giao dịch, mà là vốn bị đóng băng trong thời gian mở lệnh, sau đó được trả lại tài khoản khi lệnh được đóng.

  • CFD là sản phẩm đòn bẩy, có nghĩa là bạn chỉ cần một phần giá trị giao dịch cho cùng một thị trường.

  • Ký quỹ là ký quỹ cần thiết để duy trì bất kỳ lệnh mở nào trên tài khoản của bạn. Ví dụ, với đòn bẩy 1:30, bạn chỉ cần 3,33% giá trị danh nghĩa của khoản ký quỹ.

Lợi ích của ký quỹ là gì?

Đầu tư đòn bẩy mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn với số vốn ban đầu ít. Điều này có nghĩa là nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, thì lợi nhuận tiềm năng của bạn có thể cao hơn nhiều so với trường hợp đầu tư truyền thống, ví dụ: công ty Cổ phần.

Có bất kỳ nhược điểm nào không?

Cũng như lợi nhuận tiềm năng có thể được tăng lên, thì hiển nhiên cũng có thể có những khoản lỗ tiềm năng. Nếu thị trường như dự đoán của bạn, các khoản lỗ có thể lớn hơn nhiều so với trường hợp đầu tư truyền thống, không sử dụng đòn bẩy.

Tóm lại:

  • Đầu tư bằng đòn bẩy cho phép bạn giao dịch lớn, với số vốn ban đầu rất nhỏ.
  • Đòn bẩy cho phép bạn mở một lệnh giao dịch lớn hơn nhiều so với giao dịch thực.
  • Điều này có nghĩa là khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, lợi nhuận từ các khoản đầu tư của bạn cao hơn nhiều so với số tiền ký quỹ ban đầu, trong khi thị trường không có lợi cho bạn sẽ dẫn đến thua lỗ cao hơn nhiều so với đầu tư truyền thống.
  • Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là lợi nhuận càng cao thì rủi ro thua lỗ cũng càng lớn. Nếu bạn không học cách quản lý rủi ro, khoản lỗ của bạn có thể lớn hơn nhiều so với đầu tư truyền thống.

Thí dụ

Giả sử bạn muốn giao dịch EURUSD và đòn bẩy tài chính cho sản phẩm này là 1:30. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần 3,33% tổng giá trị giao dịch làm tiền ký quỹ để có thể mở lệnh. Tính năng máy tính đầu tư tích hợp trên nền tảng xStation có thể tính toán ngay lập tức giá trị của khoản tiền gửi yêu cầu, phụ thuộc vào quy mô của lệnh đã chọn và đòn bẩy tài chính của thị trường nhất định.

Để mở và duy trì các lệnh, phần dư ký quỹ trong tài khoản chính của bạn phải đủ để trang trải các yêu cầu ký quỹ của bạn trên mỗi lệnh. Phần dư ký quỹ tạo thành vốn bạn để có thể sử dụng để mở các giao dịch mới hoặc đủ để trả các khoản lỗ khi bất kỳ chuyển động tiêu cực nào của thị trường trong các lệnh đã mở.

Với XTB, mức ký quỹ là 30%. Mức này được tính bằng cách chia số vốn của bạn cho số tiền ký quỹ yêu cầu, sau đó nhân nó với 100%.

Trên nền tảng giao dịch xStation5, bạn có thể tìm thấy một công cụ chỉ báo được gọi là mức ký quỹ. Khi chỉ báo này giảm xuống dưới 30%, lệnh của bạn có mức lỗ cao nhất sẽ tự động bị đóng. Đó là một cơ chế được tích hợp sẵn để bảo vệ bạn khỏi bị tổn thất thậm chí còn lớn hơn. Để tránh đóng lệnh do vượt quá mức giới hạn, bạn phải duy trì mức ký quỹ cao hơn bằng cách tăng ký quỹ trên tài khoản chính.

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 781.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn