Câu hỏi thường gặp với XTB

Khám phá các danh mục

TÀI KHOẢN CỦA BẠN

3 danh mục / 6 các chủ đề

HIỆN CHỦ ĐỀ ẨN CHỦ ĐỀ

HỆ THỐNG CỦA XTB

0 danh mục / 0 các chủ đề

soon

CẨM NANG GIAO DỊCH

1 danh mục / 3 các chủ đề

HIỆN CHỦ ĐỀ ẨN CHỦ ĐỀ

CUỘC THI X-TRADER 2020

1 danh mục / 1 các chủ đề

HIỆN CHỦ ĐỀ ẨN CHỦ ĐỀ
  • HỆ THỐNG CỦA XTB danh mục và chủ đề:

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn

×