Lệnh Mua

  • Lệnh mua trên thị trường có nghĩa là mua một sản phẩm cụ thể, kỳ vọng giá của nó sẽ tăng lên.
  • Ngược lại với việc lệnh mua là lệnh bán khống.

Nếu một nhà giao dịch kỳ vọng giá của sản phẩm đã chọn sẽ tăng giá trị, họ thường đặt lệnh mua, hay nói cách khác là mở vị thế mua đối với sản phẩm đó. Thực hiện lệnh mua không liên quan gì đến việc trader dự định mở giao dịch trong bao lâu trước khi đóng nó.

Nếu bạn giao dịch cổ phiếu mà không giao dịch hợp đồng CFD, thì việc nắm giữ vị thế mua tương đương với quyền sở hữu một cổ phiếu cụ thể, trái ngược với việc bán khống.

Để tìm hiểu thêm về cách thực hiện một lệnh mua hoặc bán trên nền tảng xStation, vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về Cách đặt lệnh giao dịch trên xStation 5.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn