Mức ký quỹ hay margin level là gì?

Thời gian đọc: 1 minute(s)
Mức ký quỹ là một chỉ số quản lý rủi ro giúp bạn hiểu được ảnh hưởng của các lệnh hiện đang mở đối với tài khoản của bạn. Mức ký quỹ càng cao, lượng tiền mặt có sẵn để giao dịch càng cao. Mức ký quỹ càng thấp, lượng tiền mặt có sẵn để giao dịch càng thấp và đây là nơi tài khoản có thể bị áp dụng lệnh ký quỹ.
  • ​​​​​Mức ký quỹ là một chỉ số quản lý rủi ro giúp bạn hiểu được ảnh hưởng của các lệnh hiện đang mở đối với tài khoản của bạn.
  • Mức ký quỹ là một phương trình toán học cho trader biết số tiền của họ có sẵn cho các giao dịch mới.
  • Mức ký quỹ càng cao, lượng tiền mặt có sẵn để giao dịch càng cao.
  • Mức ký quỹ càng thấp, lượng tiền mặt có sẵn để giao dịch càng thấp và đây là nơi tài khoản có thể bị áp dụng lệnh ký quỹ.
Mức ký quỹ được tính như thế nào?

Nó được tính theo công thức sau:

Mức ký quỹ = vốn chủ sở hữu / ký quỹ x 100%

Nếu bạn không có bất kỳ giao dịch nào đang mở, mức ký quỹ của bạn sẽ bằng không. Khi một lệnh được mở, mức ký quỹ sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như:

  • Khối lượng giao dịch
  • Loại thị trường
  • Tỷ lệ đòn bẩy

Ví dụ về mức ký quỹ:

Nền tảng xStation tự động tính toán mức ký quỹ của bạn và bạn có thể xem nó ở cuối màn hình.

Trong ví dụ trên, mức ký quỹ được tính theo cách sau:

Mức ký quỹ = 103490,38 / 2500 x 100% = 4139,62%

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.

Xtb logo

Tham gia cùng hơn 935.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn