Top 3 thị trường: US500, BẠC, OIL.WTI (18.05.2022)

18:49 18 May 2022

US500

Hãy bắt đầu phân tích hôm nay với biểu đồ US500. Nhìn vào khung thời gian D1, có thể thấy rằng chỉ số đã xoay sở để quay trở lại trên mức hỗ trợ chính ở mức 3965 điểm, được đánh dấu bằng giới hạn dưới của cấu trúc 1:1 và giới hạn dưới của kênh giảm dần. Miễn là giá vẫn ở trên, động thái tăng vẫn có thể tiếp diễn. Mức kháng cự gần nhất cần theo dõi nằm ở mức 4180 điểm, nơi có thể tìm thấy mức Fibonacci 23,6% của làn sóng đi lên vào tháng 3 năm 2020. Mặt khác, nếu tâm trạng thị trường xấu đi hơn nữa, mục tiêu tiếp theo cho người bán sẽ nằm xung quanh khu vực 3800 điểm, trùng với mức Fibonacci 38,2%.

Biểu đồ US500 ở khung D1. Nguồn: xStation5

BẠC

Thị trường bạc đã giao dịch trong xu hướng giảm gần đây và tuần trước, giá đã phá vỡ dưới vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức 22,00 USD được đánh dấu bằng các phản ứng giá trước đó và giới hạn dưới của cấu trúc 1:1. Theo phương pháp cân bằng Overbalance, giá có thể giảm xuống sâu hơn. Nếu tâm lý hiện tại chiếm ưu thế, hỗ trợ chính có thể được tìm thấy ở mức 18,72 USD, trùng với mức Fibonacci 61,8% của làn sóng tăng vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, phe bò đã trở nên tích cực hơn trong tuần này và giá đang kiểm tra mức 22,00 USD từ phía bên kia. Nếu giá bứt phá lên cao, một xung lực hướng lên mức kháng cự 23,00 USD có thể được đưa ra. 

Biểu đồ Bạc ở khung W1. Nguồn: xStation5

OIL.WTI

OIL.WTI đã giao dịch theo xu hướng tăng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, giá đã bị mắc kẹt trong một diễn biến đi ngang cục bộ trong tuần này. Hôm qua, dầu đã bật khỏi ngưỡng kháng cự cục bộ ở mức 113,30 USD, trùng với giới hạn dưới bị phá vỡ trước đó của kênh tăng dần và giá đã kiểm tra mức hỗ trợ cục bộ ở mức 109,25 USD, được đánh dấu bằng phản ứng giá trước đó. Khả năng phá vỡ bất kỳ mức nào trong số này có thể là động lực cho một động thái lớn hơn. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo cần theo dõi nằm ở mức 116,30 USD, nơi có mức cao nhất trong tháng 3 năm 2022. Mặt khác, con đường hướng tới vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức 103,55 USD sẽ rộng mở nếu giá phá vỡ xuống mức thấp hơn. 

Biểu đồ OIL.WTI ở khung H4. Nguồn: xStation5

Chia sẻ
Quay lại

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn