standard

Cách thức khớp lệnh Thị trường
Các mã sẵn có Forex, Hàng hoá, Chỉ số, Tiền điện tử, Cổ phiếu CFDs, ETF CFDs
Mã giao dịch 1500+
Đòn bẩy tối đa: 1:500
GIỚI HẠN MỞ LỆNH TỐI ĐA BỊ GIỚI HẠN*
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN VUI LÒNG KIỂM TRA: BẢNG MARGIN
Spread tối thiểu 0.35
Vốn đầu tư được tách riêng
Mở lệnh tối thiểu 0.01
Automated trading
Thiệt lập tài khoản Miễn phí
Nền tảng giao dịch xStation
WEB, DESKTOP, MOBILE, TABLET
Quản lý & thiết lập tài khoản Miễn phí
Forex, Chỉ số, Thương phẩm Không mất phí giao dịch
Cổ phiếu Tài chính N/A
Cổ phiếu CFDs và ETF CFDs Phí giao dịch từ 0.08% giá trị mở lệnh
Tiền điện tử Không tốn phí giao dịch
Đăng ký tài khoản

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn