Jak wykorzystać raport NFP?

Raport z amerykańskiego rynku pracy (ang. Non-farm Payrolls, NFP) to chyba najbardziej popularny raport wśród traderów. W tym artykule wyjaśniamy dlaczego oraz pokazujemy na przykładach, jak raport w przeszłości oddziaływał na notowania EURUSD.  

NFP - rytm amerykańskiej gospodarki

Rezerwa Federalna - najważniejszy bank centralny na świecie, ma dwa główne cele - niska i stabilna inflacja oraz pełne zatrudnienie. Kiedy traderzy chcą przewidzieć przyszłe kroki Fed, raport z rynku pracy jest w naturalny sposób pierwszym punktem do obserwacji. Wysoka dynamika wzrostu zatrudnienia zazwyczaj jest korzystna dla amerykańskiego dolara, ponieważ przekłada się na niższą stopę bezrobocia i może kreować presję inflacyjną w gospodarce. Z kolei na takie zjawisko Fed reaguje podwyżkami stóp, a wyższe stopy są zazwyczaj dla waluty korzystne. Jednak co to znaczy wysoka dynamika? Publikowane dane są zawsze porównywane do oczekiwań, które może sprawdzić w kalendarzu ekonomicznym na platformie xStation. Przyjrzyjmy się przykładom.

Przykład 1 - słaby raport NFP

Raport NFP za maj 2017 pokazał wzrost zatrudnienia o 138 tys. Choć nie było to niską wartością, to jednak wynik okazał się niższy od oczekiwań - konsensus wskazywał na wzrost o 182 tys. Dlatego też niższa wartość była traktowana jak rozczarowanie dla inwestorów i doprowadziła do osłabienia dolara. W rezultacie EURUSD gwałtownie wzrósł.

Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation5

Przykład 2 - mocny raport NFP

Z przeciwną sytuacją mieliśmy do czynienia po danych za grudzień 2018. Raport pokazał wzrost zatrudnienia o 370 tys., podczas gdy konsensus wskazywał na wartość 184 tys. W rezultacie dolar mocno zyskał na wartości, zaś EURUSD spadł.

Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation5

Jak można zauważyć, raport NFP ma istotny wpływ na EURUSD. Inwestorzy mogą przygotować się do odczytu używając analizy technicznej celem wyszukania interesujących poziomów wejścia w rynek.

Zaloguj się do xStation i zajmij swoją pozycję

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.