Akcje IonQ, C3ai i Immersion rosną na fali zyskującego Nasdaq

19:07 31 marca 2023

IonQ (IONQ.US) to spółka, która zajmuje się oprogramowaniem i sprzętem służącym do obliczeń kwantowych. Firma rozwija jonowy komputer kwantowy i programy do generowania i optymalizacji kalkulacji kwantowych. Jej akcje wzrosły ponieważ przychody w IV kw. 2022 pobiły oczekiwania, a strata zmniejszyła się. Firma nie jest jeszcze rentowna ale wysoka ilość gotówki przy jej ograniczonym zużyciu i rosnących przychodach uspokoiła inwestorów.

Wraz z IonQ, dzięki świetnej sesji na Nasdaq zyskują również walory innych technologicznych firm o niższej kapitalizacji rynkowej m.in. C3.ai (AI.US) z branży sztucznej inteligencji oraz Immersion (IMMR.US), z branży technologii haptycznej.

  • Przychody IonQ w IV kw. wyniosły 2,6 mln USD wobec 93 tys. w IV kw 2021 i pobiły prognozę analityków na poziomie 2,39 mln USD. Firma odnotowała stratę netto w wysokości 1,7 miliona dolarów za kwartał ale  zakończyła rok z 571,3 mln USD przechowywanych w gotówce i płynnych aktywach. Wyniki finansowe były zgodne z oczekiwaniami firmy. Rynek zwrócił uwagę na rozwój jej produktów;
  • IonQ Aria to najsilniejszy znany komputer kwantowy na świecie, firma zamierza docelowo udostępnić go na rynku. W ostatnim czasie osiągnął rekordową liczbę 23 algorytmicznych qubitów (8 krotny wzrost mocy). Wg. Petera Chapmana, CEO IonQ firma jest na etapie wprowadzenia do chmury obliczeniowej laptopa o mocy 130000 krotnie przekraczającej poprzednią wersję;
  • Akcje C3.ai, spółki z branży sztucznej inteligencji w ostatnich latach znalazły się pod presją z uwagi na brak rentowności, negatywny sentyment wokół spółek technologicznych i podwyżki stóp procentowych. Inwestorzy w ostatnim czasie zainteresowali się walorami Immersion, spółki z branży technologii haptycznej, która umożliwia cyfrowe przekazywanie dotyku. Na tle C3.ai oraz IonQ, Immersion jest jednak rentownym biznesem z wysokimi marżami netto i zerowym poziomem zadłużenia, wypłaciła także dywidendę za 2022 rok. W zeszłym roku jej akcje wzrosły o ponad 30% mimo blisko 35% spadku Nasdaq.

Wykres IONQ i C3ai. interwał D1. Akcje (IONQ.US) oraz (AI.US), choć firmy działają w dwóch różnych branżach wykres dobrze obrazuje jaką szkode ich wycenom wyrządził rok 2022, który mijał pod znakiem jastrzębiego Fedu i nurkującego indeksu Nasdaq. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 781 000 inwestorów z całego świata