Cisco ogłasza rekordowe przejęcie 🔔

18:45 22 września 2023

Cisco Systems (CSCO.US) ogłosiło zamiar przejęcia firmy Splunk, zajmującej się cyberbezpieczeństwem, za szacunkową kwotę 28 miliardów dolarów, co oznacza wykup za 157 dolarów za akcję. Stanowi to największe w historii przejęcie Cisco, napędzane ambicją wzmocnienia działalności w zakresie oprogramowania i wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w trzecim kwartale 2024 r., a Cisco przewiduje, że synergie poprawią marże brutto i zyski inne niż GAAP w ciągu dwóch lat.

Przejęcie to jest zakorzenione w strategicznych synergiach. Jako wspólna siła, Cisco i Splunk dążą do pozycjonowania się jako jeden z wiodących na świecie podmiotów zajmujących się oprogramowaniem. Współpraca ma przyspieszyć transformację biznesową Cisco w kierunku generowania większych stałych przychodów. Oczekuje się, że integracja tych dwóch pionierów w dziedzinie sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa zwiększy bezpieczeństwo i odporność organizacji. Możliwości Splunk w zakresie bezpieczeństwa wzmocnią istniejące portfolio Cisco, zapewniając kompleksową analizę bezpieczeństwa od urządzeń po chmury. Co więcej, przejęcie zapewni obserwowalność w różnych środowiskach chmurowych, umożliwiając poprawę doświadczeń aplikacji niezbędnych dla firm cyfrowych. Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do trzeciego kwartału 2024 r., po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych i spełnieniu innych standardowych warunków zamknięcia. Obie firmy podkreśliły swoje wspólne wartości, kładąc nacisk na innowacje i integrację, zapewniając, że skonsolidowany podmiot pozostanie wiodącym miejscem docelowym dla talentów programistycznych.

Po wczorajszym ogłoszeniu decyzji o przejęciu, akcje Cisco spadły o 3,90% na zamknięciu sesji, podczas gdy Splunk zamknął się z 20% wzrostem akcji. Patrząc jednak z perspektywy długoterminowej, akcje Cisco nadal znajdują się w trendzie wzrostowym. W dłuższej perspektywie transakcja powinna pozytywnie wpłynąć na przychody spółki poprzez rozszerzenie oferty i optymalizację niektórych segmentów. Do tego czasu kluczowa będzie jednak odpowiednia organizacja wszystkich segmentów biznesowych i skuteczna integracja Splunka z grupą, aby czerpać maksymalną wartość z potencjalnych synergii. Źródło xStation 5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata