Credit Suisse przeznacza 3 mld CHF na redukcje d艂ugu 馃搱 Akcje 5% w g贸r臋

09:31 7 pa藕dziernika 2022

Credit Suisse聽(CSGN.CH) poinformowa艂 o skupie聽d艂ugu za got贸wk臋 o warto艣ci oko艂o 3 miliard贸w frank贸w szwajcarskich. Decyzja banku ma wymiar strategiczny ale r贸wnie偶 w pewnym sensie marketingowy. Prawdopodobnie, zarz膮d w ten spos贸b聽chce pokaza膰 si艂臋 finansow膮 i jednocze艣nie poprawi膰 nadszarpni臋ty wizerunek. Akcje rosn膮 o blisko 5% i kosztuj膮 ju偶 4,4聽CHF odbijaj膮c blisko 30% od poniedzia艂kowych minim贸w:

  • Oferta skupu obejmuje d艂u偶ne papiery w funcie szterlingu i euro (ok. 980 mln CHF) oraz dolarze ameryka艅skim (ok. 2 mld. CHF);聽
  • Credit Suisse zakupi聽obligacje po bardzo niskich cenach (nawet 96 cent贸w za 1 EUR dla 750 mln. obligacji i zmiennym oprocentowaniu);
  • Agencja ratingowa S&P Global wskaza艂a wczoraj, 偶e utrzymuje nisk膮 d艂ugoterminow膮 ocen臋 dla Credit Suisse (BBB) w obliczu wci膮偶 niepewnej sytuacji zwi膮zanej ze zbli偶aj膮cym si臋 przegl膮dem strategicznym (koniec pa藕dziernika)聽i modelem operacyjnym dalszej dzia艂alno艣ci.

Bank komentowa艂 decyzj臋 o skupie d艂ugu:"Transakcje s膮 zgodne z naszym proaktywnym podej艣ciem do zarz膮dzania nasz膮 struktur膮聽zobowi膮za艅 i optymalizacji koszt贸w odsetkowych oraz pozwalaj膮 nam wykorzysta膰 warunki rynkowe do odkupienia d艂ugu po atrakcyjnych cenach"聽

Decyzja o skupie obligacji wydaje si臋 by膰 jednym ze sposob贸w聽w jaki bank chce przej艣膰 przez trudn膮 sytuacj臋 i obni偶y膰 rosn膮cy spread CDS co聽mo偶e pozwoli膰 mu na ew. dalsze pozyskiwanie kapita艂u na rynku obligacji:

  • Podobn膮 ofert臋 skupu d艂ugu, o warto艣ci 5,4 mld USD sk艂ada艂 w 2016 roku Deutsche Bank聽
  • Latem tego roku Credit Suisse zdoby艂 dodatkowy kapita艂 za pomoc膮聽ryzykownych聽tzw. obligacji dodatkowych. Obligacje te obecnie s膮 notowane ze strat膮 10 cent贸w poni偶ej warto艣ci;
  • Bank informowa艂 wczoraj聽o ofercie sprzeda偶y presti偶owego hotelu Savoy, w centrum Zurychu kt贸rego jest w艂a艣cicielem. Warto艣膰 budynku wynosi ok 400 mln USD;
  • Wed艂ug Bloomberga bank prawdopodobnie dokona dalszej sprzeda偶y aktyw贸w,聽ograniczy dzia艂alno艣膰 i prawdopodobnie znacznie ograniczy przynosz膮cy straty bank inwestycyjny (kt贸ry docelowo ma zosta膰 wydzielony w ramach spin-offu). Cena jak膮 p艂ac膮 inwestorzy by ubezpiecza膰 d艂ug banku wzros艂a ostatnio do rekordowych poziom贸w.

Wska藕nik CET1 dla banku wyni贸s艂 13,5% na koniec II kw. co jest wynikiem zdecydowanie powy偶ej mi臋dzynarodowej dopuszczalnej granicy 8% oraz zdecydowanie powy偶ej i tak 'restrykcyjnej'聽normy szwajcarskiej wynosz膮cej 10%. Wska藕nik reprezentuje stosunek zabezpieczenia banku do ilo艣ci zobowi膮za艅 jakie mo偶e na siebie wzi膮膰. Norma zosta艂a wdro偶ona w Europie, w 2014 roku by chroni膰 rynek przed ew. powt贸rk膮 z kryzysu finansowego.

Kurs akcji Credit Suisse (CSGN.CH), interwa艂 H4. Cena wzbi艂a si臋 powy偶ej kr贸tkoterminowego oporu tj. 艣redniej SMA50 i zmierza w stron臋 g艂贸wnego oporu SMA200, kt贸ra pokrywa si臋 z lini膮 spadkowego trendu. Kluczowy dla dalszej akcji cenowej prawdopodobnie b臋dzie plan restrukturyzacji, kt贸ry sp贸艂ka ma przedstawi膰 27 pa藕dziernika, cho膰 wg. anonimowych 藕r贸de艂 Bloomberga bran偶a naciska na Credit Suisse by plan ostatecznie zosta艂 przedstawiony przed terminem, kt贸ry wskaza艂 prezes Ulrich Koerner. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t