EasyJet zmniejsza liczbę lotów

17:51 20 czerwca 2022

EasyJet (EZJ.UK) ogłosił dziś plany ograniczenia tysięcy lotów w okresie od lipca do września z powodu problemów z przepustowością i brakiem pracowników na lotniskach w Amsterdamie i Londynie Gatwick, które są głównymi bazami firmy. Brytyjska grupa tanich linii lotniczych planuje osiągnąć w okresie letnim 90% swojej zdolności przepustowej sprzed pandemii, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z zeszłomiesięczną prognozą 97%, co oznaczałoby około 160 000 lotów.

 

  • Prezes spółki, Johan Lundgren, uważa, że zmniejszenie liczby lotów już teraz pozwoliłoby zminimalizować liczbę odwołanych w ostatniej chwili lotów, które miałyby większy wpływ na klientów.Prezes s
  • "Konieczne jest wprowadzenie większej elastyczności do rozkładu lotów tego lata poprzez proaktywne odwołanie pewnej liczby lotów, zapewniając klientom możliwość wcześniejszego powiadomienia i zmiany rezerwacji" - powiedział Lundgren.
  • Pomimo tych negatywnych informacji, oczekuje się, że w 2022 r. światowe linie lotnicze odnotują stratę w wysokości 9,7 mld dolarów, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do skorygowanej straty w wysokości 42,1 mld dolarów w 2021 r., jak ogłosiło dziś Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), a w 2023 r. mogą odnotować pewne zyski.
  • Wiele z głównych linii lotniczych zmaga się z wysokim poziomem zadłużenia i rosnącymi cenami paliwa, co negatywnie wpływa na zyski. Willie Walsh, dyrektor generalny IATA, powiedział, że błędna polityka rządu przyczyniła się do pogłębienia zakłóceń widocznych zwłaszcza w Europie, kiedy loty zostały wznowione. "Koszty niewłaściwego kierowania polityką przez rządy były znaczne. Zrujnowało to gospodarkę, przerwało łańcuchy dostaw i zniszczyło miejsca pracy" - powiedział Walsh. 
  • W czasie pandemii linie lotnicze i porty lotnicze były zmuszone do zwolnienia pracowników, którzy teraz muszą znaleźć inną pracę, a wielu z nich nie zamierza wracać do poprzedniego pracodawcy, co powoduje niedobór siły roboczej. Liczba rezerwacji lotów na najbliższe miesiące wzrosła, ale widmo recesji i problemy z pracownikami sprawiają, że przyszłość tego sektora w dłuższej perspektywie jest niepewna.

 

Liczba lotów rośnie, jednak nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii. Źródło: Statista.com

Akcje EasyJet (EZJ.UK) spadły ostatnio do 20-miesięcznych minimów. W poniedziałek kurs spadł o 3%, jednak sprzedającym nie udało się przebić poniżej ważnego wsparcia na poziomie 4,18 i kurs rozpoczął ruch korekcyjny. Lokalna linia trendu spadkowego powinna działać aktulaniejako pierwsza linia oporu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót